Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות

שינויים בתנועת הרכבות

​​​​​​

​​​החל מיום ו' 23.6.17  בשעה 12:01 ועד ליום א' 2.7.17 בשעה 04:00 יחולו שינויים במקטע באר שבע צפון­ (­אוניברסיטה) –באר שבע מרכז – דימונה, בשני הכיוונים בשל עבודות לשדרוג תשתית המסילה​.


יום ו' 23.6.17:

  • רכבת דימונה – באר שבע צפון (אוניברסיטה) בשעה 12:36 תבוטל
  • רכבת באר שבע צפון (אוניברסיטה) – דימונה בשעה 13:30 תבוטל

מוצ"ש 24.6.17 עד יום א' 2.7.17:

  • רכבות באר שבע צפון (אוניברסיטה) – דימונה תבוטלנה. שירותי הסעות יעמדו לטובת הנוסעים בית התחנות לשני הכיוונים.

יום א' 25.6.17 :

  • רכבת מתחנת הוד השרון, המתחילה נסיעתה בשעה 22:08 תסיים נסיעתה בתחנת באר שבע צפון (אוניברסיטה) במקום באר שבע מרכז
  • ​רכבת מתחנת תל אביב סבידור מרכז המתחילה נסיעתה בשעה 23:07 תסיים נסיעתה בתחנת באר שבע צפון (אוניברסיטה) במקום באר שבע מרכז


יום ב' 26.6.17 בשעה 00:01 ועד יום א' 2.7.17:

  • הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת באר שבע צפון (אוניברסיטה) במקום בתחנת באר שבע מרכז
  • ​שירותי הסעות יעמדו לשירותכם בין תחנות באר שבע מרכז – באר שבע צפון (אוניברסיטה) לשני הכיוונים.

שירותי הסעות ב"ש צפון (אוניברסיטה) – ב"ש מרכז:

ימים א'-ה'

                  ב"ש צפון (אוניברסיטה) - ב"ש מרכז

                                             ב"ש מרכז - ב"ש צפון (אוניברסיטה)

7:25

16:30

04:50

11:19

17:30

8:00

16:55

05:20

11:50

17:19

8:30

17:30

05:50

12:19

17:50

8:55

17:45

06:30

12:50

18:19

9:30

18:30

06:50

13:19

18:30

9:55

18:50

07:19

13:50

18:50

10:30

19:30

07:30

14:30

19:19

10:55

19:50

07:50

14:19

19:50

11:30

20:30

08:19

14:50

20:19

11:45

20:50

08:30

15:30

20:50

12:30

21:30

08:50

15:19

21:19

13:30

22:30

09:19

15:50

21:50

14:30

23:30

09:50

16:30

22:10

15:30

00:30

10:19

16:19

22:50

 

 

10:50

16:50

 

 

ימי ו'

                    ​ב"ש צפון (אוניברסיטה) - ב"ש מרכז

                          ב"ש מרכז - ב"ש צפון (אוניברסיטה)

​​

08:10

13:10

04:50

11:01

08:30

13:30

06:01

11:28

09:10

14:10

06:28

12:01

09:30

14:30

07:01

12:28

10:10

15:10

07:28

13:01

10:30

15:30

08:01

13:28

11:10

16:10

08:28

14:01

11:30

16:30

09:01

14:28

12:10

17:10

09:28

15:01

12:30

17:25

10:01

15:28

 

 

10:28

 

 


מוצ"ש

ב"ש צפון (אוניברסיטה) -

ב"ש מרכז

ב"ש מרכז- ב"ש צפון (אוניברסיטה)

22:25

20:35

23:15

20:50

23:25

21:15

23:55

21:50

00:15

22:20

00:25

 

 

שירותי הסעות ב"ש צפון-אוניברסיטה – דימונה:

ימים א'-ה'

ב"ש צפון (אוניברסיטה)-

דימונה

דימונה - ב"ש צפון (אוניברסיטה)

07:30

06:10

10:52

​08:05

17:52

16:10

 

יום ו' 23.6

ב"ש צפון (אוניברסיטה)-

דימונה

דימונה - ב"ש צפון (אוניברסיטה)

13:30

12:36

 

יום ו' 30.6

ב"ש צפון (אוניברסיטה)

דימונה

דימונה - ב"ש צפון (אוניברסיטה)

08:30

07:36

11:30

10:36

13:30

12:36

מוצ"ש

ב"ש צפון (אוניברסיטה)

דימונה

דימונה - ב"ש צפון (אוניברסיטה)

23:30

20:38