Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור שדרות, נתיבות ואופקים

שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור שדרות, נתיבות ואופקים

כחלק מתוכנית תחזוקת המסילות השנתית לצורך שיפור השירות הרכבתי ושיפור הבטיחות, יבוצעו עבודות לשדרוג תשתיות המסילה בקטע שבין תחנות אשקלון ושדרות. 
בשל כך, החל מיום רביעי, 30.3.22 בשעה 22:00 ועד מוצאי שבת, 2.4.22 בשעה 22:00, יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות בתחנות נתיבות ואופקים ותחנת שדרות תיסגר זמנית לשירות. 

ביום רביעי, 30.3.22, החל מהשעה 22:00 (בקירוב) וביום חמישי, 31.3.22 בכל שעות הפעילות:

  • רכבות בקו באר שבע - אופקים - נתיבות - שדרות - אשקלון – תופעלנה בין תחנות באר שבע ונתיבות בלבד, ולא תופעלנה בתחנות שדרות ואשקלון. 
  • רכבות בקו באר שבע - אשקלון - בנימינה/נתניה – תופעלנה בין תחנות אשקלון, נתניה ובנימינה בלבד, ולא תופעלנה בתחנות אופקים, נתיבות, שדרות.


ביום שישי, 1.4.22 בכל שעות הפעילות ובמוצאי שבת, 2.4.22, החל מחידוש השירות ועד לשעה 22:00:

  • רכבות בקו באר שבע - אופקים - נתיבות-שדרות - אשקלון – תופעלנה בין תחנות באר שבע ונתיבות בלבד, ולא תופעלנה בתחנות שדרות ואשקלון. 
  • רכבות בקו באר שבע - הרצליה – תופעלנה בין תחנות אשקלון והרצליה בלבד. 

במועדי העבודות יופעל מערך היסעים בין תחנות אשקלון - שדרות - נתיבות, בשני הכיוונים: 


יום חמישי, 31.3.22:
מתחנת נתיבות דרך תחנת שדרות אל תחנת אשקלון: החל מהשעה 5:25 עד 22:25 בכל שעה: xx:25
מתחנת אשקלון, דרך תחנת שדרות אל תחנת נתיבות: החל מהשעה 5:30 עד 23:30 בכל שעה: xx:30

יום שישי, 1.4.22:
מתחנת נתיבות דרך תחנת שדרות אל תחנת אשקלון: החל מהשעה 06:25 עד 13:25 בכל שעה: xx:25 
מתחנת אשקלון, דרך תחנת שדרות אל תחנת נתיבות: 06:20 עד 13:20 בכל שעה: xx:25

תנועת הרכבות תחזור לסדרה במוצאי שבת, 2.4.22 בשעה: 22:00.


  • פרטים אודות תגבור קווי תחבורה ציבורית סדירים ניתן למצוא במוקד משרד התחבורה בטלפון 8787*


פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.