Skip Navigation Linksרכבת ישראל > העתקת עצי אלה עתיקים מתוואי מסילת הרכבת לירושלים

העתקת עצי אלה עתיקים מתוואי מסילת הרכבת לירושלים


במבצע משותף של צוותי רכבת ישראל ורשות הטבע והגנים, הועתקו ארבעה עצי אלה אטלנטית בני עשרות שנים, הנחשבים כערך טבע מוגן, מתוואי מסילת הקו המהיר, אל מיקומם החדש באתר המשוריינים בחאן שער הגיא (באב אל וואד). 
העצים הועתקו ממקומם בשל הצורך בסלילת דרכי גישה לתוואי המסילה, בסמוך לגשר מספר 7 בקו המהיר, בו מבוצעות באופן שוטף עבודות פיתוח נופי הכוללות העתקת צמחייה מוגנת ועוד. עם הצורך בהעתקת העצים, הוחלט לסגור מעגל היסטורי, ולמקם אותם בשיירת המשוריינים, המסמלים את פריצת הדרך לירושלים בימי מלחמת השחרור.


העתקת עצי אלה עתיקים מתוואי מסילת הרכבת לירושלים
תמונה: CLOUDVIEW שבתאי טל/רכבת ישראל