Skip Navigation Linksרכבת ישראל > עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור תל אביב

עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור תל אביב


שימו לב!
בשל תקלת איתות נרשמים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור תל אביב ורכבות בקו אשקלון - ת"א - הרצליה מופעלות במתכונת מפוצלת: מכיוון דרום עד תחנת ת"א סבידור מרכז, ומכיוון צפון עד תחנת בני ברק. 

  • לנוסעים מתחנות פ"ת, ראש העין, כפ"ס ורעננה שיעדם ת"א או יעדים דרומיים ממנה, מומלץ לבצע החלפת רכבות בתחנת הרצליה ולהמשיך ליעדם. 
טכנאי רכבת ישראל נמצאים במקום ופועלים לתיקון התקלה.