Skip Navigation Linksרכבת ישראל > פתיחת מקטע המסילות נתניה - הרצליה

פתיחת מקטע המסילות נתניה - הרצליה


***עדכון: באישור המשטרה וכוחות ההצלה, נפתח מקטע המסילות נתניה - הרצליה. תנועת הרכבות תשוב לסדרה בהדרגה***

---
נוסעים יקרים, שימו לב!
רכב שפרץ בניגוד להנחיות, לשטח מפגש כביש מסילה הסמוך לשפיים, נפגע מרכבת חולפת, זאת לאחר הפעלת כל אמצעי האזהרה וירידת המחסום.

  • בהתאם להנחיות המשטרה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין הרצליה לנתניה.
  • רכבות מצפון תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בנתניה ומדרום בהרצליה.