Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הפסקה זמנית של תנועת הרכבות באזור בן שמן

הפסקה זמנית של תנועת הרכבות באזור בן שמן


***עדכון נכון ל-7.10.21, בשעה 15:00 ועד להודעה חדשה***

בשל שריפה בקרבת המסילה באזור בן שמן, ובהנחיית גורמי הכיבוי, הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור. 

  • לפי שעה ובאופן זמני רכבות בקווים הרצליה - ירושלים יצחק נבון, ונהריה - מודיעין, תסיימנה את נסיעתן בתחנת נתב"ג ולא תמשכנה בנסיעתן לתחנות ירושלים ומודיעין. 
  • לנוסעים אל/ומירושלים מומלץ להשתמש בקווי אוטובוס סדירים הממוקמים בתחנה מרכזית ירושלים, הסמוכה לתחנת ירושלים נבון, ובסמוך לתחנת ת"א סבידור מרכז.