Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות באזור הדרום ביום רביעי, 12.5.21

שינויים בתנועת הרכבות באזור הדרום ביום רביעי, 12.5.21


נוסעים יקרים, שימו לב!

בשל הפרות הסדר בעיר לוד, נסגר אמש קטע המסילה בין תחנות ת"א ההגנה ולוד. 
צוותי הרכבת נמצאים בקשר עם גורמי המשטרה ופועלים בהתאם להנחיותיהם. כמו כן נעשות פעולות לוידוא תקינות המסילה ומרכיבי האיתות והתקשורת.  
בשל סגירת קטע המסילה המדובר ואילוצים תפעוליים הנובעים מכך, וכן הקיטון המשמעותי בכמות הנוסעים הצפוי, יחולו היום (רביעי, 12.5.21) בשעות הבוקר המוקדמות, השינויים הבאים בתנועת הרכבות באיזור הדרום:

  • לא תופעלנה רכבות בקווים*: בית שמש-נתניה, וראשל"צ הראשונים-לוד.
  • רכבות בקווי הנסיעה נהריה/כרמיאל - באר שבע: תסיימנה נסיעתן מכיוון צפון בתחנת ת"א ההגנה. לא תופעלנה רכבות בין באר שבע ללוד. 
  • רכבות בקו הנסיעה הפרברי בנימינה - ת"א - רחובות - אשקלון: תופעלנה במתכונת מפוצלת, מצפון בין תחנות בנימינה ות"א ההגנה, ומדרום בין תחנות אשדוד ולוד.  
  • בשל זאת לא תיפתחנה בבוקר תחנות: דימונה, ב"ש מרכז, ב"ש צפון האונ', אופקים, שדרות, נתיבות, קריית גת, להבים רהט, קריית מלאכי יואב, מזכרת בתיה, רמלה, כפר חב"ד, לוד גני אביב, ראשל"צ הראשונים, בית שמש. 
  • שינויים אלה צפויים להתעדכן במהלך שעות הבוקר בהתאם להנחיות גורמי המשטרה, התנאים התפעוליים באיזור לוד והערכות המצב שיתקיימו, אנו ממליצים להתעדכן באמצעי התקשורת, אתר האינטרנט, ומוקד השירות הטלפוני במספר: *5770, טרם ההגעה לתחנה.
  • להזכירכם, בשל הנחיות גורמי הבטחון, גם היום (רביעי) לא תופעלנה רכבות בין תחנות באר שבע ואשקלון (קו הנגב המערבי), וכן חלים שינויים בלוח זמני הנסיעה בין תחנות אשדוד ואשקלון.