Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בקו הרצליה - ירושלים יצחק נבון

שינויים בתנועת הרכבות בקו הרצליה - ירושלים יצחק נבון

נוסעים יקרים, שימו לב!
בשל תקלת תשתית ברשת החשמל הרכבתית, יחולו הבוקר (שני) ובאופן זמני, שינויים בתנועת הרכבות בקו הרצליה - ירושלים יצחק נבון. עד לתיקון התקלה, תידרש החלפה בתחנת נתב"ג. 
כמו כן, בשל פעולות התיקון, המתבצעות באזור גנות, ייתכנו שינויים ועיכובים ברכבות הבוקר המוקדמות. 
 
היסעים עומדים לרשות הנוסעים כגיבוי בתחנות ת"א סבידור מרכז ונתב"ג.

צוותי הרכבת פועלים לתיקון התקלה והחזרת התנועה לסדרה.