Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות, עקב תקלת איתות, 28.3.22

שינויים בתנועת הרכבות, עקב תקלת איתות, 28.3.22


***עדכון נכון לתאריך: 28.3.22 בשעה 15
:00 ועד להודעה חדשה***

נוסעים יקרים, שימו לב! כל תחנות הרכבת שנסגרו אתמול בשל תקלת האיתות, מלבד תחנת בית שמש, חוזרות בשעה זו לפעילות, ותנועת הרכבות בהן מתחדשת בהדרגה, עד שתשוב לסדרה במהלך השעתיים הקרובות.
הודעה על חידוש תנועת הרכבות בתחנת בית שמש תצא בהמשך.

  • מומלץ להתעדכן באמצעות מוקד השירות בטלפון: 5770*


פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.