Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שירותי היסעים בסופי שבוע

שירותי היסעים בסופי שבוע

​​​

 ​בשל עבודות פיתוח רשת מסילות חשמלית לקראת פתיחת הקו המהיר ת"א – ירושלים חלים שינויים בתנועת הרכבות מדי יום ו' בשעה 00:20 (בלילה שבין יום ה' ליום ו') ועד יום א' בשעה 04:45. השינויים תקפים עד להודעה חדשה.רכבות הלילה (נהריה – נתב"ג):

 • הרכבות תפעלנה בין תחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נהריה בשני הכיוונים ולא תגענה תחנת נתב"ג.
 • יופעלו שירותי היסעים (ללא תשלום) בין התחנות ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג, בשני הכיוונים בהתאם לזמני הרכבות (פירוט, ראו מטה).

קו נהריה – מודיעין מרכז:

 • הרכבות תפעלנה בין תחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נהריה בשני הכיוונים ולא תגענה לתחנות נתב"ג ומודיעין.
 • יופעלו שירותי היסעים (ללא תשלום) בין תחנות ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג ובין תחנת מודיעין מרכז לתחנת נתב"ג בשני הכיוונים (פירוט, ראו מטה).​


שירותי היסעים (ללא תשלום)

ימי ו':

 • מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג ​

01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 05:50, 06:45, 07:45, 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45

 • מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז ​ ​
00:53, 01:53, 02:53, 03:53, 04:53, 05:28, 06:28, 07:28, 08:28, 09:28, 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:28

בין תחנת מודיעין מרכז לתחנת נתב"ג יופעלו שירותי היסעים (ללא תשלום)אחת לשעה בשני הכיוונים​:

 • מתחנת מודיעין מרכז החל מהשעה 05:15 ועד השעה 13:15 אחת לשעה (xx:15). האוטובוס האחרון יצא בשעה 14:10.

 • ​מתחנת נתב"ג החל מהשעה 05:25 ועד השעה 14:25 אחת לשעה (xx:25). האוטובוס האחרון יצא בשעה 15:20.


מוצ"ש:​​​​

 • ​מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג ​ ​

20:40, 21:40, 23:00, 23:4200:00, 01:0002:00, 03:00, 04:00  


 • מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז ​ ​

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:53, 01:53, 02:53, 03:53, 04:53


בין תחנת מודיעין מרכז לתחנת נתב"ג יופעלו שירותי היסעים (ללא תשלום) אחת לשעה בשני הכיוונים​:

 • מתחנת מודיעין מרכז החל מהשעה 21:15 ועד השעה 23:15 אחת לשעה (xx:15)

 • ​מתחנת נתב"ג החל מהשעה 19:55 ועד השעה 23:55 אחת לשעה (xx:55)

משרד התחבורה יתגבר את קו 111 ממסוף 2000 (ליד תחנת ת"א סבידור מרכז) לכיוון תחנה מרכזית במודיעין.


למידע אודות זמנים, תדירות ומסלול האוטובוסים:

משרד התחבורה​​ www.bus.gov.il| אפליקציית כל קו | 8787* ​