Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור ת"א, 29-30.4.22

שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור ת"א, 29-30.4.22


נוסעים יקרים, שימו לב,
עקב עבודות תחזוקה לצורך שמירה על כשירות ובטיחות תנועת הרכבות, יחולו שינויים זמניים בתנועת רכבות, החל מיום שישי, 29.4.22 (משעה 13:00 בקירוב) ובמוצאי שבת 30.4.22 (בכל שעות הפעילות). בשל כך, ייסגר לתנועה קטע המסילה שבין תחנות ת"א ההגנה (מדרום) ות"א סבידור מרכז (מצפון) ותחנת ת"א השלום תיסגר זמנית לשירות. 

  • רכבות בקו ירושלים יצחק נבון - הרצליה – תופעלנה בין תחנות ירושלים יצחק נבון ות"א ההגנה בלבד (ולא תעצורנה בתחנות ת"א השלום, ת"א סבידור מרכז, ת"א האוניברסיטה, הרצליה). 
  • רכבות בקו באר שבע - הרצליה – תופעלנה בין תחנות באר שבע ות"א ההגנה בלבד (ולא תעצורנה בתחנות ת"א השלום, ת"א סבידור מרכז, ת"א האוניברסיטה, הרצליה). 
  • רכבות בקו מודיעין - ת"א סבידור מרכז – תופעלנה בין תחנות מודיעין ות"א ההגנה בלבד (ולא תעצורנה בתחנות ת"א השלום, ת"א סבידור מרכז). 
  • רכבות בקו אשקלון - ראשל"צ משה דיין - ת"א - הרצליה – תופעלנה במתכונת מפוצלת: בין תחנות הרצליה ות"א סבידור מרכז, ובין תחנות אשקלון - ראשל"צ משה דיין ות"א ההגנה. הרכבות לא תעצורנה בתחנת ת"א השלום. 

במועדי העבודות יופעל מערך היסעים בשיטת "מלא וסע", בשני הכיוונים, בין תחנות ת"א ההגנה - ת"א השלום (ת"א השלום - הורדה בלבד בדרך נמיר) - ת"א סבידור מרכז.

תנועת הרכבות תשוב לסדרה ביום ראשון, 1.5.22, עם חידוש השירות.
 
אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים על הסבלנות.


פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.