Skip Navigation Linksרכבת ישראל > חידוש תנועת הרכבות 12.04.2019

חידוש תנועת הרכבות 12.04.2019


נוסעים יקרים שימו לב!

תנועת הרכבות תשוב לפעילות בדקות הקרובות מתחנות הקצה והיא צפויה לשוב לסדרה במהלך השעות הקרובות. 

עדיין קיים חשש מהמשך השיבושים, בשל עיצומי ועד העובדים, לקראת שעות הצהריים. 

הנהלת הרכבת מתנצלת בפני הנוסעים, רואה בחומרה רבה את הצעד הפראי והבלתי חוקי שננקט הבוקר על ידי נציגות העובדים, ותפעל בכל הדרכים על מנת למנוע מקרים כאלה בעתיד.