Skip Navigation Linksרכבת ישראל > עדכון לוח זמני הרכבות ומסלולן, החל מ-25.12.21

עדכון לוח זמני הרכבות ומסלולן, החל מ-25.12.21

שיפור השירות בתחנות אשדוד, משה דיין, בני ברק, פ"ת, ראש העין, כפ"ס, הוד השרון ורעננה

בתחנות אלה יופעל קו חשמלי חדש אשר יחליף את רכבות הדיזל שהופעלו עד כה, ובקו הפועל בין תחנות אלו יופעלו מעתה רכבות חשמליות חדישות וירוקות.
עם סיום עבודות החישמול בקו זה, תעלה תדירות הרכבות בקו וכן יוארכו מחדש שעות הפעילות, ויופעל שירות בימי שישי ומוצאי שבת. כמו כן, מידי ראשון עד חמישי, בשעות השיא, בין תחנות אשדוד עד הלום - ראשל"צ משה דיין - ת"א - תחנות טבעת השרון - הרצליה (בשני הכיוונים), תופעל רכבת מהירה אשר לא תעצור בתחנות חולון ובת ים.

  • שעות הפעילות בתחנות אלה, בימים ראשון עד חמישי, יוארכו לשעות 6:00 - 00:00 (בקירוב). 
  • בימי שישי, תהיינה שעות הפעילות: 06:00 - 13:00(בקירוב) ובמוצ"ש, 21:00 - 24:00, (בקירוב). 
  • בשעות השיא: תופעלנה בתחנות אלה ארבע רכבות מידי שעה, לכל כיוון. רכבת אחת מתוך הארבע המופעלות בשעות שיא, תדלג על תחנות בת ים וחולון ובכך זמן נסיעתה יהיה מהיר יותר.
    בשעות השפל: תופעלנה שתי רכבות בשעה, לכל כיוון (בתחנת אשדוד תופעלנה שלוש רכבות בשעות השפל).
  • בימי שישי ומוצ"ש, תדירות הרכבות בתחנות אלה תעמוד על שתי רכבות מידי שעה, לכל כיוון. 


לו"ז חדש, החל מ-25.12.21

​תחנה

ימי ושעות פעילות תדירות בשעות שיא
תדירות בשעות שפל

אשדוד

ראשון עד חמישי: 06:00 - 24:00
שישי: 06:00 - 13:00
מוצ"ש: 21:00 - 24:00
4 רכבות בשעה לכל כיוון (אחת ללא החלפה לת"א ויעדים נוספים, ואחת מהירה, ללא עצירה בתחנות בת ים וחולון)


3 רכבות בשעה לכל כיוון

ראשל"צ משה דיין

ראשון עד חמישי: 06:00 - 24:00
שישי: 06:00 - 13:00
מוצ"ש: 21:00 - 24:00
4 רכבות בשעה לכל כיוון (אחת ללא עצירה בתחנות בת ים וחולון)

2 רכבות בשעה לכל כיוון
בני ברק
ראשון עד חמישי: 06:00 - 24:00
שישי: 06:00 - 13:00
מוצ"ש: 21:00 - 24:00
​4 רכבות בשעה לכל כיוון (אחת מהירה, ללא עצירה בתחנות בת ים וחולון)
רכבות בשעה לכל כיוון

פתח תקווה קריית אריה

ראשון עד חמישי: 06:00 - 24:00
שישי: 06:00 - 13:00
מוצ"ש: 21:00 - 24:00

4 רכבות בשעה לכל כיוון (אחת מהירה, ללא עצירה בתחנות בת ים וחולון)

​​רכבות בשעה לכל כיוון
​פתח תקווה סגולה
ראשון עד חמישי: 06:00 - 24:00
שישי: 06:00 - 13:00
מוצ"ש: 21:00 - 24:00
​4 רכבות בשעה לכל כיוון (אחת מהירה, ללא עצירה בתחנות בת ים וחולון)
​​רכבות בשעה לכל כיוון
​ראש העין צפון
ראשון עד חמישי: 06:00 - 24:00
שישי: 06:00 - 13:00
מוצ"ש: 21:00 - 24:00
​4 רכבות בשעה לכל כיוון (אחת מהירה, ללא עצירה בתחנות בת ים וחולון)
רכבות בשעה לכל כיוון
​כפר סבא נורדאו
​ראשון עד חמישי: 06:00 - 24:00
שישי: 06:00 - 13:00
מוצ"ש: 21:00 - 24:00
​4 רכבות בשעה לכל כיוון (אחת מהירה, ללא עצירה בתחנות בת ים וחולון)
רכבות בשעה לכל כיוון
​הוד השרון סוקולוב
​ראשון עד חמישי: 06:00 - 24:00
שישי: 06:00 - 13:00
מוצ"ש: 21:00 - 24:00
​4 רכבות בשעה לכל כיוון (אחת מהירה, ללא עצירה בתחנות בת ים וחולון)
רכבות בשעה לכל כיוון
​רעננה דרום
​ראשון עד חמישי: 06:00 - 24:00
שישי: 06:00 - 13:00
מוצ"ש: 21:00 - 24:00
​4 רכבות בשעה לכל כיוון (אחת מהירה, ללא עצירה בתחנות בת ים וחולון)
רכבות בשעה לכל כיוון
​רעננה מערב
​ראשון עד חמישי: 06:00 - 24:00
שישי: 06:00 - 13:00
מוצ"ש: 21:00 - 24:00
​4 רכבות בשעה לכל כיוון (אחת מהירה, ללא עצירה בתחנות בת ים וחולון)
רכבות בשעה לכל כיווןמפת קווים ותחנות, החל מ-26.12.21, בימים א' -ה', בין השעות 06:00 - 21:00 (בקירוב)


מפת קווים ותחנות, החל מ-25.12.21, בימים א' -ה', בין השעות 21:00 - 24:00 (בקירוב) ובימי שישי ומוצ"ש*

* שימו לב! מערך ההיסעים מופעל בימים א' -ה' בלבד.