Skip Navigation Linksרכבת ישראל > עדכון לוח זמני הרכבות ומסלולן, החל מ-25.12.21

עדכון לוח זמני הרכבות ומסלולן, החל מ-25.12.21

​שינויים בתנועת הרכבות בתחנות ראשל"צ הראשונים, רחובות, באר יעקב ובית שמש

בשל התקדמות פרויקט החשמול והאצת העבודות לחשמול, לטובת הפעלת רכבות חשמליות חדישות וירוקות, המסילות באזור לוד ובקו שבין לוד לרחובות, יחולו השינויים הבאים החל ממוצ"ש, 25.12.21 ועד לסיום העבודות בקטעי המסילה המדוברים:

 • תופסק פעילותו של קו ראשל"צ הראשונים - לוד ויופעל מערך היסעים בין תחנות ראשל"צ הראשונים ללוד, אשר ייצא בתדירות של אחת בשעה, לכל כיוון. 
 • יקוצרו שעות הפעילות של קו ת"א סבידור מרכז - בית שמש ופעילותו תסתיים מידי ערב בשעה 21:00 (בקירוב) וכן לא יופעל בימי שישי ומוצאי שבת.
 • תדירות הרכבות בתחנת רחובות, תרד משלוש רכבות בשעה לשתי רכבות בשעה, בשעות השיא. 
 • בשעות השפל, תרד תדירות הרכבות בתחנת רחובות משתי רכבות בשעה, לאחת.  
 • לצורך מענה לקווי הנסיעה הסגורים בשעות הערב וכן כתגבור לתנועת הרכבות המופעלת, אנו ברכבת, נפעיל מערך היסעים מקיף בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 20:00 - 23:00 (בקירוב):

  • מתחנת ראשל"צ הראשונים אל תחנת לוד בשעות: 05:30, 6:20, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 
  • מתחנת לוד אל תחנת ראשל"צ הראשונים בשעות: 6:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15 
  • מתחנת רחובות אל תחנת ת"א סבידור מרכז בשעות: 20:40, 21:10, 22:10
  • מתחנת ת"א סבידור מרכז דרך תחנת רחובות, אל תחנת מזכרת בתיה בשעות: 20:40, 21:10, 21:40, 22:10.
  • מתחנת באר יעקב אל תחנת ת"א סבידור מרכז בשעה: 07:55
  • מתחנת ת"א סבידור מרכז אל תחנת באר יעקב בשעות: 16:00, 17:00, 18:00

 • להזכירכם, בימים ראשון עד חמישי מידי ערב, בין השעות 22:00 - 23:00 (בקירוב) מופעל בנוסף מערך היסעים בין תחנות ת"א סבידור מרכז - בית יהושע, נתניה ובנימינה.

מפת קווים ותחנות, החל מ-26.12.21, בימים א' -ה', בין השעות 06:00 - 21:00 (בקירוב)

 

מפת קווים ותחנות, החל מ-25.12.21, בימים א' -ה', בין השעות 21:00 - 24:00 (בקירוב) ובימי שישי ומוצ"ש*

* שימו לב! מערך ההיסעים מופעל בימים א' -ה' בלבד.

פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.