Skip Navigation Linksרכבת ישראל > עדכון לוח זמני הרכבות ומסלולן, החל מ-25.12.21

עדכון לוח זמני הרכבות ומסלולן, החל מ-25.12.21

​שינויים בתנועת הרכבות בתחנות לוד, רמלה, מזכרת בתיה, קריית מלאכי, קריית גת ולהבים רהט


בשל התקדמות פרויקט החשמול והאצת העבודות לחשמול המסילות, לטובת הפעלת רכבות חשמליות חדישות וירוקות באזור לוד ובקו שבין לוד ללהבים רהט, יחולו השינויים הבאים החל ממוצ"ש, 25.12.21 ועד לסיום העבודות בקטעי המסילה המדוברים:


  • יקוצרו שעות הפעילות של קו ת"א סבידור מרכז - באר שבע (דרך לוד, קריית גת וכו') ופעילותו תסתיים מידי ערב בשעה 21:00 (בקירוב) וכן לא יופעל בימי שישי ומוצאי שבת.
  • הרכבת היוצאת מידי ערב בשעה: 21:07 מתחנת ת"א סבידור מרכז ויעדה באר שבע, תצא בשעה: 21:28 (במקום 21:07) ותופעל במסלול חלופי דרך ראשל"צ משה דיין ולא תעבור בתחנות לוד, רמלה, מזכרת בתיה, קריית מלאכי יואב, קריית גת ולהבים רהט. 
  • נוסעי הרכבת בשעות הערב והלילה, שיעדם או מוצאם באר שבע, יעשו שימוש בקו הנגב המערבי. 
  • כאמור, בימי שישי ומוצאי שבת תופעלנה רכבות ישירות בין תחנות הרצליה - ת"א - באר שבע, בתדירות של רכבת אחת מידי שעה, לכל כיוון. זאת בנוסף לרכבות אשר תופעלנה מידי יום שישי ומוצ"ש, אשר תעצורנה בכל תחנות הביניים. 
  • לצורך מענה לקווי הנסיעה הסגורים בשעות הערב וכן כתגבור לתנועת הרכבות המופעלת, אנו ברכבת, נפעיל מערך היסעים מקיף בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 20:00 - 23:00 (בקירוב):

    • מתחנת ת"א סבידור מרכז (דרך תחנות קריית גת, קריית מלאכי, להבים רהט, באר שבע צפון אוניברסיטה - תחנות הורדה בלבד) אל תחנת באר שבע מרכז בשעות: 21:07, 22:07, 23:07.
    • מתחנת ת"א סבידור מרכז דרך תחנת רחובות אל תחנת מזכרת בתיה בשעות: 20:40, 21:10, 21:40, 22:10.
  • להזכירכם, בימים ראשון עד חמישי מידי ערב, בין השעות 22:00 - 23:00 (בקירוב) מופעל בנוסף מערך היסעים בין תחנות ת"א סבידור מרכז - בית יהושע, נתניה ובנימינה.


מפת קווים ותחנות, החל מ-26.12.21, בימים א' -ה', בין השעות 06:00 - 21:00 (בקירוב)

 

מפת קווים ותחנות, החל מ-25.12.21, בימים א' -ה', בין השעות 21:00 - 24:00 (בקירוב) ובימי שישי ומוצ"ש*

* שימו לב! מערך ההיסעים מופעל בימים א' -ה' בלבד.

שימו לב,
לנוכח כניסת רפורמת "דרך שווה" לתוקף, החל מיום: 1.8.2022 וביטול הסדרי הנסיעה התקופתיים מסוג "גמיש 7" ו"גמיש 30", מבוטל הסדר פיצוי בגין סגירת מקטע מסילה, שהיה בתוקף עד כה.
הסדר פיצוי חדש מגובש בימים אלה על ידי משרד התחבורה ויפורסם בקרוב. ההסדר החדש שיפורסם יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.8.2022.