Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בשעות הערב והלילה החל מ-4.7.21

שינויים בתנועת הרכבות בשעות הערב והלילה החל מ-4.7.21

שינויים בתנועת הרכבות בשעות הערב והלילה, בין תחנות אשקלון - רחובות - לוד ובין תחנות ראשל"צ הראשונים ולוד

בשל האצת עבודות החשמול בקטע המסילה שבין תחנות רחובות ולוד, החל מיום ראשון, 4.7.21 ועד להודעה חדשה, חלים שינויים בתנועת הרכבות בשעות הלילה (החל מהשעה 21:00 ועד לסיום השירות מידי יום). בשעות אלה לא תופעלנה רכבות בין תחנות לוד - רחובות - אשקלון וכן בין תחנות לוד וראשל"צ הראשונים.

להלן פירוט השינויים:

 • מסלולה של רכבת מספר 277, היוצאת מתחנת בנימינה בשעה: 19:34 יקוצר והיא תסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 20:32, במקום בתחנת רחובות.

לא תופעלנה הרכבות הבאות:

 • רכבת מספר 982, היוצאת כיום מתחנת אשקלון בשעה: 21:00 ומסיימת את נסיעתה בתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה: 22:08.
 • רכבת מספר 284, היוצאת כיום מתחנת רחובות בשעה: 20:54 ומסיימת את נסיעתה בתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה: 21:31.
 • רכבת מספר 286, היוצאת כיום מתחנת רחובות בשעה: 21:55 ומסיימת את נסיעתה בתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה: 22:31.
 • רכבת מספר 930, היוצאת כיום מתחנת ראשל"צ הראשונים בשעה: 20:47 ומסיימת את נסיעתה בתחנת לוד בשעה: 20:56.
 • רכבת מספר 931, היוצאת כיום מתחנת לוד בשעה: 21:07 ומסיימת את נסיעתה בתחנת ראשל"צ הראשונים בשעה: 21:15.

במועדי העבודות, יופעל מערך היסעים, ללא עלות:

 • בין תחנות ת"א סבידור מרכז - בית יהושע - נתניה - בנימינה (שעות יציאה: 22:30, 23:00).
 • בין תחנות בנימינה - ת"א סבידור מרכז (שעות יציאה: 22:00, 23:00).
 • בין תחנות ת"א סבידור מרכז - רחובות - אשדוד (שעות יציאה: 20:40, 21:10, 21:40, 22:10).
 • בין תחנות רחובות - ת"א סבידור מרכז (שעות יציאה: 20:40, 21:10, 21:40, 22:10).
 • מומלץ להתעדכן בפרטים המלאים, במוקד השירות הטלפוני שמספרו: 5770*.

שינויים נוספים לידיעתכם:


 • כמענה לפניות נוסעים, תופעל רכבת בוקר מוקדמת, (מספר 699), אשר תצא מתחנת אשקלון בשעה: 5:45 ותסיים את נסיעתה בתחנת ב"ש מרכז בשעה: 6:45. הרכבת תעצור בתחנות שדרות, נתיבות, אופקים וב"ש צפון האוניברסיטה.
 • יחולו שינויים של מספר דקות בזמני היציאה של הרכבות המופעלות בקו ת"א סבידור מרכז - בית שמש בשעות הערב (21:00 - 22:00 בקירוב).
 • בתחנות אשקלון ולוד יחולו שינויים ברציפי יציאת חלק מהרכבות בשעות הערב (21:00 - 23:00 בקירוב).


 • מומלץ להתעדכן בשינויי הרציפים וזמני היציאה, טרם ההגעה לתחנות וכן בשלטי המידע האלקטרוניים בתחנות הרכבות וברציפים.
 • חלה חובה לעטות מסכה בתוך הרכבות ובחללים סגורים בתחנות הרכבת. הנוסעים מחויבים בעטיית מסיכה, לאורך כל זמן הנסיעה ובשמירת ריחוק חברתי.