Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים זמניים בתנועת הרכבות בתחנת הרצליה

שינויים זמניים בתנועת הרכבות בתחנת הרצליה

בשל עבודות נקודתיות להרמת גובה המסילה בתחנת הרצליה שמטרתן שיפור השירות על ידי הקטנת מרווח העלייה לרכבת מהרציף, יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות בתחנת הרצליה, החל מיום חמישי, 7.7.22 בשעה 23:30 (בקירוב) ועד למוצאי שבת, 9.7.22 בכל שעות הפעילות (כולל).

בימים ושעות אלה רכבות בקו הרצליה - ירושלים יצחק נבון תופעלנה בין תחנות ת"א סבידור מרכז וירושלים יצחק נבון בלבד (ולא תעצורנה בתחנות ת"א האוניברסיטה והרצליה). כמו כן, ייתכנו שינויים ברציפי יציאת הרכבות בתחנת הרצליה.

תנועת הרכבות תשוב לסדרה ביום ראשון, 10.7.22, עם חידוש השירות. שימו לב,
לנוכח כניסת רפורמת "דרך שווה" לתוקף, החל מיום: 1.8.2022 וביטול הסדרי הנסיעה התקופתיים מסוג "גמיש 7" ו"גמיש 30", מבוטל הסדר פיצוי בגין סגירת מקטע מסילה, שהיה בתוקף עד כה.
הסדר פיצוי חדש מגובש בימים אלה על ידי משרד התחבורה ויפורסם בקרוב. ההסדר החדש שיפורסם יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.8.2022.