Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בקו באר שבע-ראשל"צ-ת"א-רעננה (בשני הכיוונים)

שינויים בתנועת הרכבות בקו באר שבע-ראשל"צ-ת"א-רעננה (בשני הכיוונים)


השינויים יחולו בתאריכים הבאים: בין יום א' ה-8.12.19 ובין יום ו' ה-20.12.19 ; בין יום ב' ה-6.1.20 ובין יום ג' ה-28.1.20
לצורך האצת עבודות להקמת תשתית להפעלת רכבות חשמליות בין תחנות ת"א ההגנה לבין ת"א סבידור מרכז, יחולו שינויים בתנועת הרכבות  בקו באר שבע-ראשל"צ משה דיין-ת"א-רעננה, בשני הכיוונים והוא יפעל במתכונת מפוצלת:

קו באר שבע-ת"א-רעננה: בשעות שיא בוקר בלבד (05:30 – 09:00)
מכיוון צפון:
רכבות מתחנת רעננה מערב תחלנה ותסיימנה נסיעתן לסירוגין בתחנת בני ברק או בתחנת ת"א סבידור מרכז.
עבור לקוחותינו ברכבות שתסיימנה נסיעתן בבני ברק, יופעל שירות היסעים לתחנת ת"א אוניברסיטה ות"א סבידור מרכז.
נוסעים המעוניינים להמשיך נסיעתם לתחנות דרומיות מתחנת תל אביב סבידור מרכז, יכולים להמשיך נסיעתם מהתחנה באמצעות רכבות המשך שיעדן תחנות באר שבע, אשקלון, מודיעין ובית שמש. 

מכיוון דרום: 
רכבות מתחנת באר שבע מרכז (הנוסעות דרך תחנות אשקלון ואשדוד) תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת יבנה מערב. 
עבור לקוחותינו ברכבות אלו המבקשים להמשיך נסיעתם לתחנות צפוניות יותר, יופעלו שירותי היסעים לתחנת ת"א ההגנה ולתחנת ראשל"צ משה דיין.
לתשומת לבכם – מעבר לרכבת המשך צפונה מצריך לרוב מעבר לרציף אחר דרך אולם הנוסעים התחנה. 
מומלץ להתעדכן במספר הרציף המדויק, באמצעות השילוט הדיגיטלי בתחנה או באמצעות האתר והאפליקציה. 

רכבות היוצאות מתחנת ראשל"צ משה דיין: בשעות שיא בוקר בלבד (05:30 – 09:00)
הרכבות תופעלנה בשני הכיוונים, בין ראשל"צ משה דיין לתחנת ת"א ההגנה. נוסעים המעוניינים להמשיך נסיעתם צפונה, יוכלו להחליף רכבת בתחנת ת"א ההגנה.

  • בשאר שעות היממה: הרכבות תופעלנה בין באר שבע ותחנת ת"א ההגנה, עם עצירות בתחנות הביניים (בהתאם ללו"ז המפורט באתר). 
  • נוסעים המעוניינים להמשיך לתחנות צפוניות מתחנת תל אביב ההגנה, יכולים להמשיך נסיעתם מהתחנה באמצעות רכבות המשך שיעדיהן תחנות נתניה, בנימינה, נהרייה וכרמיאל.

תחבורה חלופית:
תתוגבר תנועת הרכבות מאשקלון ואשדוד לת"א, בשני הכיוונים, דרך תחנות יבנה מזרח ולוד. לנוסעים לדרום המעוניינים לעבור לתחנות אופקים/נתיבות/שדרות, מומלץ להחליף לרכבות אלו בתחנות אשקלון ואשדוד.

שירות היסעים משלים, ללא תשלום, יופעל עבור הרכבות שמסלולן קוצר:

מתחנת יבנה מערב לתחנת ת"א ההגנה
שעות יציאה ממסוף האוטובוסים הסמוך לתחנת יבנה מערב לכיוון תחנת ת"א ההגנה:
05:40, 06:10, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:00, 08:10, 08:50

מתחנת ת"א ההגנה לתחנת יבנה מערב
שעות יציאה מחניון החרש, הסמוך לתחנת ת"א ההגנה, לכיוון יבנה מערב:
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 09:00

מתחנת יבנה מערב לבין תחנת ראשל"צ מערב משה דיין
שעות יציאה ממסוף האוטובוסים הסמוך לתחנת יבנה מערב לכיוון תחנת ראשל"צ מערב משה דיין:
05:40, 06:10, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:00, 08:10, 08:50

מתחנת ראשל"צ משה דיין לתחנת יבנה מערב:
שעות יציאה מהחניון הסמוך אל תחנת ראשל"צ משה דיין לכיוון תחנת יבנה מערב:
מדי חצי שעה החל מהשעה 07:00 ועד השעה 09:00

מתחנת בני ברק לתחנת ת"א אוניברסיטה
יציאה מתחנת בני ברק, מול הכניסה לתחנה, אל תחנת ת"א אוניברסיטה:
עם הגעת הרכבת, בשיטת "מלא וסע"


לשירותכם – מספר מסלולים והמלצות נסיעה:
תחנת מוצאכיווןהמלצה לנוסעים
באר שבעצפוןמומלץ לעשות שימוש בקו הרכבת הסדיר דרך תחנות להבים, קריית גת ולוד, אשר פועל כסדרו, בהתאם ללו"ז

שדרות/ נתיבות/ אופקים

(05:30 –  09:00)

צפון

נסיעה אל תחנות אשקלון/ אשדוד והחלפה לרכבות שיעדן בנימינה, שתוגברו ומספקות מענה משלים לנסיעה תחנות ת"א וצפונה.

 

נסיעה ישירה לתחנת יבנה מערב, ממנה מופעל עבורכם שירות היסעים לתחנת תל אביב ההגנה.

אשקלון/אשדוד

(05:30 –  09:00)

צפון

מומלץ לבצע את הנסיעה ברכבות שיעדן בנימינה, שתוגברו ומספקות מענה משלים לנסיעה תחנות ת"א וצפונה.

 

נסיעה ישירה לתחנת יבנה מערב, ממנה מופעל עבורכם שירות היסעים לתחנת תל אביב ההגנה.

יבנה מערב

(05:30 –  09:00)

צפון

ניתן לעשות שימוש ברכבות היוצאות באופן סדיר וללא שינויים מתחנת יבנה מזרח

 

מתחנת יבנה מערב מופעל עבורכם שירות היסעים ללא עלות אל תחנות ראשל"צ משה דיין ותל אביב ההגנה

ראשל"צ משה דיין

(05:30 –  09:00)

צפון

נסיעה ישירה ברכבות הסדירות שיעדן ת"א ההגנה.

נוסעים המעוניינים להמשיך נסיעתם צפונה, יוכלו להחליף רכבת בתחנת ת"א ההגנה.

דרום

מתחנת זו מופעל עבורכם שירות היסעים ללא עלות אל תחנת יבנה מערב.

נוסעים המעוניינים להמשיך נסיעתם דרומה, יוכלו להחליף רכבת בתחנת יבנה מערב.

רעננה/ כפ"ס/ ראש העין/פ"תדרום

הרכבות תופעלנה לסירוגין עד לתחנת בני ברק/ת"א סבידור מרכז.

שירות היסעים יופעל מבני ברק לת"א אוניברסיטה

נוסעים המעוניינים להמשיך נסיעתם דרומה, יוכלו להחליף רכבת מתחנות ת"א אוניברסיטה או ת"א סבידור מרכז

 

עבור תושבי השרון אנו מדגישים כי תנועת הרכבות מתחנת הרצליה פועלת כסדרה, לכל הכיוונים.

ת"א הגנה

(05:30 –  09:00)

דרום

תנועת הרכבות ליעדים באר שבע (דרך לוד), אשקלון, מודיעין ובית שמש תופעל כסדרה.

 

תנועת הרכבות לבאר שבע (דרך הקו המערבי – בת ים, חולון, ראשל"צ מערב, יבנה מערב והלאה) תופעל עד לתחנת ראשל"צ משה דיין.

מתחנת ראשל"צ משה דיין יופעל עבורכם שירות היסעים ללא עלות אל תחנת יבנה מערב.

 

נוסעים לתחנות אשדוד/אשקלון/שדרות/נתיבות ואופקים:

- נסיעה ברכבת ישירה לאשדוד ואשקלון (דרך רחובות) והחלפה לרכבת שיעדה באר שבע

- נסיעה בשירות היסעים לתחנת יבנה מערב ושימוש ברכבת שיעדה באר שבע.

 
 

 

למידע נוסף על שירות ותגבור קווי האוטובוסים הסדירים:
8787* | www.bus.gov.il | אפליקציית כל קו