Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בקו באר שבע-ראשל"צ-ת"א-רעננה (בשני הכיוונים)

שינויים בתנועת הרכבות בקו באר שבע-ראשל"צ-ת"א-רעננה (בשני הכיוונים)


השינויים יחולו בין יום ב' ה-6.1.20 ובין יום ג' ה-28.1.20
לצורך האצת עבודות להקמת תשתית להפעלת רכבות חשמליות בין תחנות ת"א ההגנה לבין ת"א סבידור מרכז, יחולו שינויים בתנועת הרכבות 
בתחנת ת"א השלום, רציף 1 ייסגר לתנועת הרכבות ובשל כך ייתכנו עומסים חריגים בתחנה.
בקו באר שבע-ראשל"צ משה דיין-ת"א-רעננה, בשני הכיוונים והוא יפעל במתכונת מפוצלת:

קו באר שבע-ת"א-רעננה: 
מכיוון צפון:
רכבות מתחנת רעננה מערב תחלנה ותסיימנה נסיעתן לסירוגין בתחנת בני ברק או בתחנת ת"א סבידור מרכז.
עבור לקוחותינו ברכבות שתסיימנה נסיעתן בבני ברק, יופעל שירות היסעים לתחנת ת"א אוניברסיטה ות"א סבידור מרכז.
נוסעים המעוניינים להמשיך נסיעתם לתחנות דרומיות מתחנת תל אביב סבידור מרכז, יכולים להמשיך נסיעתם מהתחנה באמצעות רכבות המשך שיעדן תחנות באר שבע, אשקלון, מודיעין ובית שמש. 

מכיוון דרום: 
רכבות מתחנת באר שבע מרכז (הנוסעות דרך תחנות אשקלון ואשדוד) תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת יבנה מערב בשעות שיא בוקר בלבד (05:30 – 09:00)
עבור לקוחותינו ברכבות אלו המבקשים להמשיך נסיעתם לתחנות צפוניות יותר, יופעלו שירותי היסעים לתחנת ת"א ההגנה ולתחנת ראשל"צ משה דיין.
לתשומת לבכם – מעבר לרכבת המשך צפונה מצריך לרוב מעבר לרציף אחר דרך אולם הנוסעים התחנה. 
מומלץ להתעדכן במספר הרציף המדויק, באמצעות השילוט הדיגיטלי בתחנה או באמצעות האתר והאפליקציה. 

רכבות היוצאות מתחנת ראשל"צ משה דיין: בשעות שיא בוקר בלבד (05:30 – 09:00)
הרכבות תופעלנה בשני הכיוונים, בין ראשל"צ משה דיין לתחנת ת"א ההגנה. נוסעים המעוניינים להמשיך נסיעתם צפונה, יוכלו להחליף רכבת בתחנת ת"א ההגנה.

  • בשאר שעות היממה: הרכבות תופעלנה בין באר שבע ותחנת ת"א ההגנה, עם עצירות בתחנות הביניים (בהתאם ללו"ז המפורט באתר). 
  • נוסעים המעוניינים להמשיך לתחנות צפוניות מתחנת תל אביב ההגנה, יכולים להמשיך נסיעתם מהתחנה באמצעות רכבות המשך שיעדיהן תחנות נתניה, בנימינה, נהרייה וכרמיאל.


תחבורה חלופית:
תתוגבר תנועת הרכבות מאשקלון ואשדוד לת"א, בשני הכיוונים, דרך תחנות יבנה מזרח ולוד. לנוסעים לדרום המעוניינים לעבור לתחנות אופקים/נתיבות/שדרות, מומלץ להחליף לרכבות אלו בתחנות אשקלון ואשדוד.

שירות היסעים משלים, ללא תשלום, יופעל עבור הרכבות שמסלולן קוצר על פי הלו"ז המפורט או בשיטת מלא וסע (המוקדם מביניהם)
מתחנת יבנה מערב לתחנת ת"א ההגנה
שעות יציאה ממסוף האוטובוסים הסמוך לתחנת יבנה מערב לכיוון תחנת ת"א ההגנה:
05:40, 06:10, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:00, 08:10, 08:50

מתחנת יבנה מערב לבין תחנת ראשל"צ מערב משה דיין
שעות יציאה ממסוף האוטובוסים הסמוך לתחנת יבנה מערב לכיוון תחנת ראשל"צ מערב משה דיין:
05:40, 06:10, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:00, 08:10, 08:50

מתחנת ראשל"צ משה דיין לתחנת יבנה מערב:
שעות יציאה מהחניון הסמוך אל תחנת ראשל"צ משה דיין לכיוון תחנת יבנה מערב:
מדי חצי שעה החל מהשעה 07:00 ועד השעה 09:00

מתחנת בני ברק לתחנת ת"א אוניברסיטה
יציאה מתחנת בני ברק, מול הכניסה לתחנה, אל תחנת ת"א אוניברסיטה:
עם הגעת הרכבת, בשיטת "מלא וסע"

שימו לב: החל מה-06.01.2020 ועד 28.01.2020 עמדות הרב קו בתחנת תל אביב השלום לא תפעלנה. 


למידע נוסף על שירות ותגבור קווי האוטובוסים הסדירים:
8787* | www.bus.gov.il | אפליקציית כל קו