Skip Navigation Linksרכבת ישראל > היערכות לאירועי לילה לבן בת"א

היערכות לאירועי לילה לבן בת"א

נוסעים יקרים,

ביום חמישי, 30.6.22, יתקיימו אירועי לילה לבן בתל אביב. ביום זה תתווספנה אל הרכבות הסדירות, 15 רכבות מיוחדות שתופעלנה בשעות הלילה שבין יום חמישי לשישי. 


  • אנו מזכירים לכם: בשל עבודות על פרויקט החישמול, הוקדמו שעות סיום פעילות הרכבות היוצאות מת"א לחיפה ויעדי הצפון. הרכבת האחרונה תצא מתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה 22:00. כמו כן, ביום זה תיסגר תחנת הרצליה לשירות, בשל עבודות לחיבור רשת החשמל הרכבתית.

להלן פרטי תגבור הרכבות:

  • תופעלנה שלוש רכבות מיוחדות שתצאנה מתחנת ת"א סבידור מרכז בשעות 00:55, 1:55, 2:55, ותעצורנה בתחנות: ת"א השלום, ת"א ההגנה, נתב"ג, ירושלים יצחק נבון (תחנה אחרונה). 

  • תופעל רכבת מיוחדת שתצא מתחנת מודיעין מרכז בשעה 00:05 ותעצור בתחנות: פאתי מודיעין, נתב"ג, ת"א ההגנה, ת"א השלום, ת"א סבידור מרכז (תחנה אחרונה). 

  • תופעלנה שתי רכבות מיוחדות שתצאנה מתחנת ת"א סבידור מרכז בשעות 1:20, 2:20, ותעצורנה בתחנות: ת"א השלום, ת"א ההגנה, נתב"ג, פאתי מודיעין, מודיעין מרכז (תחנה אחרונה). 

  • תופעלנה שתי רכבות מיוחדות שתצאנה מתחנת רעננה מערב בשעות 1:25, 2:25, ותעצורנה בתחנות: רעננה דרום, הוד השרון סוקולוב, כפ"ס נורדאו, ראש העין צפון, פ"ת, בני ברק, ת"א אוניברסיטה, ת"א סבידור מרכז (תחנה אחרונה). 

  • תופעלנה שתי רכבות מיוחדות שתצאנה מתחנת ת"א סבידור מרכז בשעות 2:30, 3:30, ותעצורנה בתחנות: ת"א אוניברסיטה, בני ברק, פ"ת, ראש העין צפון, כפ"ס נורדאו, הוד השרון סוקולוב, רעננה דרום, רעננה מערב (תחנה אחרונה). 

  • תופעלנה שתי רכבות מיוחדות שתצאנה מתחנת באר שבע מרכז בשעות 22:55, 23:55, ותעצורנה בתחנות: באר שבע צפון האוניברסיטה, אופקים, נתיבות, שדרות, אשקלון, אשדוד עד הלום, יבנה מערב, ראשל"צ משה דיין, בת ים, חולון, ת"א ההגנה, ת"א השלום, ת"א סבידור מרכז (תחנה אחרונה). 

  • תופעלנה שתי רכבות מיוחדות שתצאנה מתחנת ת"א סבידור מרכז בשעות 2:00, 3:00, ותעצורנה בתחנות: ת"א השלום, ת"א ההגנה, חולון, בת ים, ראשל"צ משה דיין, יבנה מערב, אשדוד עד הלום, אשקלון, שדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע צפון האוניברסיטה, באר שבע מרכז.

לתשומת לבכם, ניתן לרכוש כרטיס משולב "גמיש יומי", המאפשר נסיעה הלוך וחזור ומגלם הנחה משמעותית במחיר הנסיעה, לצד חיסכון משמעותי בזמן ההמתנה בתחנה.

נסיעה נעימה ובטוחה!

 או בעזרת מוקד השירות הטלפוני שמספרו: 5770*