Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בקו בנימינה-אשקלון

שינויים בתנועת הרכבות בקו בנימינה-אשקלון


השינויים יחלו בלילה שבין יום ה' 7.3.19 ליום ו' 8.3.19 בשעה 00:01 ויימשכו עד סיום השירות ביום ו' 8.3.19.


הרכבות בין תחנות רחובות ואשקלון לא תפעלנה. 

עבודות אלה נערכות בנוסף לעבודות החשמול הנערכות מדי יום ו', לפרטים נוספים על עבודות החשמול 

למידע מפורט אודות זמני הרכבות ומסלול נסיעתן

פיצוי במהלך הסגירה
תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם. 

על פי הוראות משרד התחבורה: 
  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.