Skip Navigation Linksרכבת ישראל > חברת הנדלן > החברה לפיתוח מתחמי רכבת ישראל

החברה לפיתוח מתחמי רכבת ישראל

מובילים את תנופת הפיתוח של רכבת ישראל

החברה לפיתוח מתחמי רכבת ישראל הוקמה בשנת 2014 ופועלת בתחמים שונים כגון: הקמת מתחמי מסחר, פיתוח הן של מתחמי תחבורה והן של תחנות רכבת והקמת מתחמי תעסוקה.

נכון לשנת 2020 החברה מנהלת 57 פרויקטים שאומדן העלויות שלהם היא 12 מיליארד ש"ח.

הפרויקטים שלנו:

פיתוח המתחם בפאתי מודיעין

עיריית כרמיאל ומשרד הבינוי והשיכון מקדמים תוכנית להתחדשות מרכז העסקים בתחנת כרמיאל. במסגרת תוכנית מע"ר ייבנה מתחם מסחר והייטק ממתחם הקניון ועד מרכז העיר. רכבת ישראל מתעתדת להוסיף מתקני טעינה לכלי רכב חשמליים.

למידע נוסף על פרויקט הפיתוח בתחנת פאתי מודיעין

פיתוח המתחם בכרמיאל


65 אלף מ"ר של משרדים ומגורים ייבנו מעל תחנות הרכבת במודיעין, לוד וכרמיאל. רכבת ישראל מוציאה מכרזים לזכיינים פרטיים שיתכננו, יקימו ויפעילו פרויקטים נדל"ניים בשטחי התחנות למשך 25 שנים. 

למידע נוסף על פרויקט הפיתוח בתחנת כרמיאל

פיתוח המתחם במודיעין

עיריית כרמיאל ומשרד הבינוי והשיכון מקדמים תוכנית להתחדשות מרכז העסקים בתחנת כרמיאל. במסגרת תוכנית מע"ר ייבנה מתחם מסחר והייטק ממתחם הקניון ועד מרכז העיר. רכבת ישראל מתעתדת להוסיף מתקני טעינה לכלי רכב חשמליים.

למידע נוסף על פרויקט הפיתוח בתחנת מודיעין

פיתוח המתחם בדוגמא 1


65 אלף מ"ר של משרדים ומגורים ייבנו מעל תחנות הרכבת במודיעין, לוד וכרמיאל. רכבת ישראל מוציאה מכרזים לזכיינים פרטיים שיתכננו, יקימו ויפעילו פרויקטים נדל"ניים בשטחי התחנות למשך 25 שנים. 

למידע נוסף על פרויקט הפיתוח בתחנת דוגמא 1 

פיתוח המתחם בדוגמא 2

עיריית כרמיאל ומשרד הבינוי והשיכון מקדמים תוכנית להתחדשות מרכז העסקים בתחנת כרמיאל. במסגרת תוכנית מע"ר ייבנה מתחם מסחר והייטק ממתחם הקניון ועד מרכז העיר. רכבת ישראל מתעתדת להוסיף מתקני טעינה לכלי רכב חשמליים.

למידע נוסף על פרויקט הפיתוח בתחנת דוגמא 2

פיתוח המתחם בדוגמא 3


65 אלף מ"ר של משרדים ומגורים ייבנו מעל תחנות הרכבת במודיעין, לוד וכרמיאל. רכבת ישראל מוציאה מכרזים לזכיינים פרטיים שיתכננו, יקימו ויפעילו פרויקטים נדל"ניים בשטחי התחנות למשך 25 שנים. 

למידע נוסף על פרויקט הפיתוח בתחנת דוגמא 3