Skip Navigation Linksרכבת ישראל > רב קו > כרטיסי מנוי תקופתיים משולבים בין מטרופולינים

כרטיסי מנוי תקופתיים משולבים בין מטרופולינים

להלן מידע אודות כרטיסי "מנוי" תקופתיים משולבים בין המטרופולינים (גמיש 03)

 

​אזרח ותיקרגילחלק 2 חלק 1שם הכרטיסקוד שיתוף
     
342.0684.0מטרופולין גוש דן + חדרה מטרופולין חיפהמשולב חיפה דרום+גוש דן919
2.32.22.11  2.22.11
חדרה3.33.23.1 3.43.33.23.1

 

312.0624.0מטרופולין גוש דן המלאמטרופולין באר שבע+אשקלוןמשולב דרומי+מרכזי917
2.32.22.11 2.32.22.11
 3.33.23.1אשקלון3.43.33.23.1

 

270.0540.0מטרופולין גוש דן ללא נתניה מטרופולין ירושלים משולב ציר ירושלים+מרכזי924
2.32.22.11 3.23.12.11
  3.33.2     

 

183.5367.0מטרופולין גוש דן  מורחב  מטרופולין ירושלים משולב בית שמש+מרכזי923
2.32.22.11    3.1
         

 

211.5423.0מטרופולין גוש דן המלאאזור ק.גתמשולב ק.גת+מרכזי913
2.32.22.11    802
 3.33.23.1     

 

177.0354.0ק. גתמטרופולין באר שבעמשולב ק.גת+דרומי960
   802 2.32.22.11
    מצפה רמון3.43.33.23.1

 

181.5363.0אזור חדרה-בנימינההשרון ונתניה

משולב שרון+בנימינה\חדרה

 

962
   702   3.12.1
         

 

 

256.5513.0מטרופולין גוש דןמטרופולין חיפהחיפה-נתניה964
   3.17023.43.32.21
         

 

 

 

491.5983.0  משולב ארצי950
         

כל האזורים כולם ברכבות ובאוטובוסים ונסיעה בקווי השירות ברכבת בכל הארץ