• החל ממרץ 2016 ניתן להטעין את כרטיס רב קו חצי אנונימי בכל סוגי החוזים והכרטיסים: אזרח ותיק, נוער, נכים, זכאי ביטוח לאומי, סטודנט, חופשי חודשי וכו.' 

  • הנפקת כרטיס רב קו חצי אנונימי תוכל להתבצע רק לאחר שהנוסע ביקש זאת במפורשות וחתם על מסמך המיידע אותו כי במקרה של אבדה לא ניתן יהיה לבצע שחזור/החזר או זיכוי בגין הסדרי הנסיעה הטעונים בכרטיס. 

  • במקרה של רכישת כרטיס מחדש לאחר אבדה - הנוסע יהיה צריך להוכיח מחדש את זכאותו האישית) כגון סטודנט, ביטוח לאומי וכו'.

  • עלות הנפקת כרטיס רב אנונ​ימי הינה 5₪.

  • תוקף הפרופיל המוטען בכרטיס הרב קו חצי אנונימי יהיה בהתאם לתוקף פרופיל הזכאות (לדוגמה זכאי ביטוח לאומי) אך התוקף לא יעלה על יותר משנתיים ממועד הנפקדת הכרטיס.

  • נוסעים אשר בבעלותם כרטיס רב קו אישי (פרסונאלי) יכולים להסב את הכרטיס הקיים ברשותם לרב קו חצי אנונימי ללא תוספת תשלום.

  • בעת המעבר מכרטיס רב קו אישי לכרטיס רב קו חצי אנונימי יימחק כל המידע האישי שהיה לפני כן.