חיפוש כללי

 

 

אגף דוברות ושרות לקוחות אגף דוברות ושרות לקוחות דירקטוריון רכבת ישראל קבע את תנאי הסף למועמד\ת לתפקיד מנכ"ל רכבת ישראל179409/08/2016 16:17:0091https://www.rail.co.il/about/2016/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
הרכבות הצהובות עולות על הפסים!626017/01/2016 14:20:00108https://www.rail.co.il/about/2016/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
אגף דוברות והסברה אגף דוברות והסברה אגף דוברות והסברה שינויים בתנועת הרכבות178713/07/2016 15:51:00115https://www.rail.co.il/about/2016/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
רכבת ישראל מעלה את מהירות הנסיעה של רכבות המשא ומוסיפה רכבות נוספות626417/02/2016 10:46:00147https://www.rail.co.il/about/2016/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
נמשכים הביקושים ללימודים בתחום המינהוּר בתוכנית הלימודים הייחודית של אוניברסיטת בן גוריון ורכבת ישראל626601/03/2016 09:29:0088https://www.rail.co.il/about/2016/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
שינויים בהסדרי התנועה בשל עבודות תחזוקה הכרחיות במפגש כביש-מסילה בין הרצליה וכפר שמריהו644508/05/2016 14:11:0058https://www.rail.co.il/about/2016/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
אגף דוברות והסברה אגף דוברות והסברה אגף דוברות והסברה179202/08/2016 12:46:0072https://www.rail.co.il/about/2016/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
בעז צפריר, מנכ"ל רכבת ישראל, הודיע על פרישתו בתום קדנציה של 5 שנים בתפקיד628118/04/2016 12:31:00108https://www.rail.co.il/about/2016/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
אגף דוברות והסברה643923/08/2016 11:40:0085https://www.rail.co.il/about/2016/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx
אגף דוברות והסברה627631/03/2016 14:53:00179https://www.rail.co.il/about/2016/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocx