חיפוש מכרזים

 

 

ביצוע עבודות להנחת כבלי תקשורת 217012017-07-13T10:00:00.0000000Z2017-05-16T21:00:00.0000000Z2017-05-22T08:00:00.0000000Z3390html
41739417392017-07-05T10:00:00.0000000Z2017-06-12T21:00:00.0000000Z1080html
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת, התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד117532017-07-19T21:00:00.0000000Z2017-06-12T21:00:00.0000000Z2017-06-29T07:00:00.0000000Z1070html
מכרז למתן שירותי שמירה ואבטחה במתחמי הרכבת באזור הדרום117322017-07-11T10:00:00.0000000Z2017-05-15T21:00:00.0000000Z2017-05-31T21:00:00.0000000Z3970html
מכרז ליאת באג 518251822017-01-31T22:00:00.0000000Z2017-01-25T22:00:00.0000000Z2017-01-31T22:00:00.0000000Z660html
מכרז פומבי מס' 11724 – הזמנה להגשת הצעות למתן שירותים משפטיים עבור רכבת ישראל בע"מ117242017-05-11T10:00:00.0000000Z2017-03-27T22:00:00.0000000Z26610html
Manufacture and Supply of Fastening System Check Rail417072017-07-03T10:00:00.0000000Z2017-05-21T21:00:00.0000000Z5330html
הזמנה למסירת פסנתרים עבור פרויקט "מנגנים בתחנה" של רכבת ישראלהזמנה למסירת פסנתרים2017-05-24T21:00:00.0000000Z2017-05-09T21:00:00.0000000Z2017-05-24T21:00:00.0000000Z2670html
מכרז להפעלת מערך הסעדה בקרית הנהלת הרכבת בלוד.11730 2017-06-04T10:00:00.0000000Z2017-03-06T22:00:00.0000000Z8600html
קול קורא לביצוע קשירות והתרות של גלילי פלדה לקרונות משא617552017-06-13T21:00:00.0000000Z2017-06-07T21:00:00.0000000Z2017-06-10T21:00:00.0000000Z2480html