חיפוש מכרזים

 

 

ביצוע עבודות להנחת כבלי תקשורת 217012017-07-24T10:00:00.0000000Z2017-05-16T21:00:00.0000000Z2017-05-22T08:00:00.0000000Z6890html
תחנת מוניות בתחנת נתיבות1702022017-03-12T22:00:00.0000000Z2017-02-19T22:00:00.0000000Z6760html
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת, התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד117532017-07-30T10:00:00.0000000Z2017-06-12T21:00:00.0000000Z2017-06-29T07:00:00.0000000Z5310html
מכרז תחזוקה, שיקום והקמת גדרות רכבת – אזור צפון.217192017-08-02T21:00:00.0000000Z2017-06-24T21:00:00.0000000Z2017-07-13T09:00:00.0000000Z6730html
תחנת מוניות בתחנת חיפה חוף הכרמל1703012017-04-20T10:00:00.0000000Z2017-03-26T22:00:00.0000000Z4710html
קול קורא לרשימת ספקי שירותים תפעוליים במסופי מטען117642018-11-08T22:00:00.0000000Z2017-11-08T22:00:00.0000000Z2430html
מכרז פומבי מס' 11724 – הזמנה להגשת הצעות למתן שירותים משפטיים עבור רכבת ישראל בע"מ117242017-05-11T10:00:00.0000000Z2017-03-27T22:00:00.0000000Z37450html
פמר 0417-שדרוג תחנת סבידור מרכזפמר 04172018-05-30T10:00:00.0000000Z2018-04-16T21:00:00.0000000Z2018-04-30T10:00:00.0000000Z2300html
מכרז פומבי 31801 לציוד משרדי318012018-05-22T09:00:00.0000000Z2018-04-22T21:00:00.0000000Z40html
הרשאה להפעלת מדיה פרסומית ברכבת ישראל1801012018-05-10T10:00:00.0000000Z2018-04-11T21:00:00.0000000Z2018-04-22T07:00:00.0000000Z3150html