חיפוש מכרזים

 

 

הזמנה למסירת פסנתרים עבור פרויקט "מנגנים בתחנה" של רכבת ישראלהזמנה למסירת פסנתרים2017-05-24T21:00:00.0000000Z2017-05-09T21:00:00.0000000Z2017-05-24T21:00:00.0000000Z4230html
תחנת מוניות בתחנת חיפה חוף הכרמל1703012017-04-20T10:00:00.0000000Z2017-03-26T22:00:00.0000000Z4200html
מכרז פומבי מס' 11724 – הזמנה להגשת הצעות למתן שירותים משפטיים עבור רכבת ישראל בע"מ117242017-05-11T10:00:00.0000000Z2017-03-27T22:00:00.0000000Z33700html
Manufacture and Supply of Fastening System Check Rail417072017-07-25T10:00:00.0000000Z2017-05-21T21:00:00.0000000Z11690html
תחנת מוניות בתחנת כפר סבא - נורדאו1706022017-07-26T21:00:00.0000000Z2017-07-05T21:00:00.0000000Z2770html
מכרז להפעלת מערך הסעדה בקרית הנהלת הרכבת בלוד.11730 2017-06-04T10:00:00.0000000Z2017-03-06T22:00:00.0000000Z11440html
תחנת מוניות בתחנת אשדוד עד הלום1706012017-07-26T21:00:00.0000000Z2017-07-05T21:00:00.0000000Z5860html
הזמנה לרכישת מודעות בעיתונות עבור רכבת ישראל11733 2017-04-09T10:00:00.0000000Z2017-03-21T22:00:00.0000000Z3190html
אספקה של שמנים ומשחות סיכה לרכבת ישראל117552017-09-28T10:00:00.0000000Z2017-07-05T21:00:00.0000000Z8690html
קול קורא לרשימת ספקי שירותים תפעוליים במסופי מטען117642018-11-08T22:00:00.0000000Z2017-11-08T22:00:00.0000000Z430html