​​​​​​​​​​​​על מנת להעניק שירות טוב לרווחת כל נוסעינו חשוב להקפיד על מספר כללים:​


 • מטעמי בטיחות, לא תתאפשר כניסה לתחנות הרכבת עם אופניים בעלי גלגלי בלון. גלגלי בלון הם גלגלים שרוחבם הינו "4 / 10 ס"מ ומעלה (לרבות ''4)
 • לא תורשה העלאת אופניים לרכבת אם בעל תפקיד סבור כי הם עלולים לסכן את בטיחות הנוסעים בה

אופניים מתקפלים שניתן להעלות לרכבת (דו-גלגלי בלבד):

 • אופניים עד קוטר גלגלים שאינו עולה על "20 ​​​ניתן להעלות לכל הרכבות, בכל ימי ושעות פעילות הרכבת.


אופניים מתקפלים שקוטר גלגליהם גדול מ-"20 ניתן להעלות לרכבת (דו-גלגלי בלבד):

 • בימים א'-ה' מהשעה 09:00 - 15:00 ומהשעה 19:00 - 06:00.

 • בימי ו' וערבי חג במשך כל שעות הפעילות.

 • במוצ"ש ובמוצאי חג לא ניתן להעלות אופניים מתקפלים שקוטר גלגליהם גדול מ-"20.

אופניים שאינם מתקפלים - ניתן להעלותם לרכבת (דו-גלגלי בלבד):​

 • בימים א'-ה' מהשעה 09:00 - 15:00 ומהשעה 19:00 - 06:00.

 • בימי ו' וערבי חג במשך כל שעות הפעילות.

 • במוצ"ש ובמוצאי חג לא ניתן להעלות אופניים שאינם מתקפלים.​אופניים מתקפלים שקוטר גלגליהם עד "20
​אופניים מתקפלים שקוטר גלגליהם גדול מ-"20
​אופניים שאינם מתקפלים
​שעות שבהן ניתן להעלות את האופניים לרכבת בימים א'-ה'
​במהלך כל שעות הפעילות
​בין השעות:
 • 9:00 ל-15:00  
 • 19:00 ל-6:00
בין השעות:
 • 9:00 ל-15:00  
 • 19:00 ל-6:00 
​שעות שבהן ניתן להעלות את האופניים לרכבת בימי ו' 
​במהלך כל שעות הפעילות
​במהלך כל שעות הפעילות
​במהלך כל שעות הפעילות
​שעות שבהן ניתן להעלות את האופניים לרכבת במוצאי שבת
​במהלך כל שעות הפעילות
במוצאי שבת לא תתאפשר העלאת אופניים מתקפלים שקוטר גלגליהם גדול מ-"20 
​במוצאי שבת לא תתאפשר העלאת אופניים שאינם מתקפלים 


הנחיות בטיחות לנסיעה עם אופניים בתחנה:


 • חל איסור לרכוב על האופניים בכל שטח התחנה, לרבות באולם הנוסעים, ברציפים ובמעברים ביניהם.

 • עברו בשערים הנושאים סימון מתאים למעבר אופניים וודאו שכרטיס הנסיעה הוחתם בשערי בקרת הכרטיסים.

 • חל איסור על הובלת אופניים בדרגנוע. הירידה והעלייה לרציף תתבצע באמצעות המעליות/מדרגות בלבד.

 • אין לנעול את האופניים בכל שטח התחנה ולרבות ברציפים, באולמות הנוסעים ובמעברים בניהם ולמעט באזור שהוקצה לחניית אופניים מחוץ למתחם התחנה. אופניים אשר ינעלו בניגוד להוראה זו - יסולקו והוצאות הרכבת יושתו על בעליהם.  


הנחיות בטיחות לנסיעה עם אופניים ברכבת: 


 • נא העלו את האופניים לקרון הייעודי הנושא סימון מתאים - הקרון הדרומי​ בכל רכבת. במידה והקרון עמוס ואין מקום, יש להמתין לרכבת הבאה ולא להיכנס לקרון עמוס עם האופניים.

 • יש להמתין עד שכל הנוסעים סיימו לרדת ולעלות ורק אז יש לעלות לרכבת.

 • הקפידו לשמור על מעבר פנוי עבור הנוסעים המתניידים באמצעות כיסאות גלגלים בכבש המוביל אל הקרון הנגיש.

 • ​​יש להימצא בסמוך לאופניים במהלך כל הנסיעה על מנת להיות זמינים לבקשת פקח הרכבת להזיזם ממקומם.
 • חל איסור לנעול את האופניים בתוך הרכבת. אופניים אשר ינעלו בניגוד להוראה זו - יסולקו והוצאות הרכבת יושתו על בעליהם. 
 • ​אין להטעין קורקינטים, אופניים חשמליים ומצברים. מערכת החשמל ברכבת מיועדת לשימוש מכשירים סלולריים בלבד. ​

זכרו כי איננו אחראים לכל תקלה, נזק או גניבה העלולים לקרות לאופניים במהלך הובלתם ברכבת או בעת שהותם במתחם התחנה, לרבות באזור החניה הייעודי לאופניים. ​

קורקינט


קורקינט ניתן להעלות לרכבת בכל הימים ובכל שעות הפעילות, לפי התנאים הבאים:


 • בכל קרון ברכבת: ניתן לאחסן קורקינט עד 15 ק"ג ובאורך מקסימלי של עד 100 ס"מ (לרבות ממונע) מקופל מתחת למושבים. 
 • בקרון אופניים: ניתן לאחסן קורקינט מעל 15 ק"ג ו/או שאינו מתקפל וכן קורקינט עם מושב.