​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מתי מגיע פיצוי בגין איחור / ביטול רכבת / סגירת מקטע מסילה

אנחנו ברכבת ישראל יודעים שהזמן שלכם יקר ועושים כל מאמץ למנוע איחורים של רכבות ולהביא אתכם ליעד בזמן. עם זאת, לעיתים מתרחשות תקלות הגורמות לעיכובים בתנועת הרכבות. 

במידה והרכבת איחרה ליעדכם מעל חצי שעה, הנכם זכאים לפיצוי*.​

(* בהתאם לנוהל משרד התחבורה מס' 01.02.01 'פיצוי בגין איחור' - להורדת קובץ הנוהל)


שימו לב! ניתן לפנות לבקשת פיצוי עד 6 חודשים מרגע האירוע.

הפיצוי המגיע לכם בגין איחור של חצי שעה ומעלה

במקרה של איחור העולה על 30 דקות מהמועד המתוכנן שנקבע בלוח הזמנים, הנכם זכאים לקבלת כרטיס נסיעה חינם בקו בו נסעתם.

הפיצוי המגיע לכם בגין איחור של שעה ומעלה

במקרה של איחור העולה על 60 דקות מהמועד המתוכנן שנקבע בלוח הזמנים, הנכם זכאים לקבלת 2 כרטיסי נסיעה חינם בקו בו נסעתם.


הפיצוי המגיע לכם בגין סגירת מקטע מסילה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם. לבדיקת זכאותכם לפיצוי, התקשרו למוקד שירות הלקוחות של רכבת ישראל 5770*.     

על פי הוראות משרד התחבורה: 
  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים, אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס. 

מימוש הפיצוי 
כדי לממש את הפיצוי יש לבצע את פעולת מימוש הזכאות באופן הבא:
יש להעביר את ה"רב-קו" שעליו טעון כרטיס הנסיעה התקופתי בקופה/במכונת המכירה האוטומטית /במכשירי התיקוף בתחנות. 

כדי לממש את הפיצוי במלואו יש לבצע את פעולת מימוש הזכאות לא יאוחר מן היום שלמחרת תאריך סיום כרטיס הנסיעה התקופתי שברשותכם. אם תעשו זאת במועד מאוחר יותר, תטען רק יתרת תקופת הפיצוי. 
לאחר תום תקופת הפיצוי – לא תינתן הארכת תוקף ולא יינתן פיצוי אחר.

ביטול רכבת


במקרה של ביטול רכבת, תוכלו להמתין לרכבת הבאה ובתום הנסיעה לקבל פיצוי בגין איחור. אם בחרתם שלא להמתין לרכבת הבאה, תוכלו לקבל החזר של דמי הנסיעה בעבור כרטיס הנסיעה שנוצל.


תוקף כרטיס הפיצוי

תוקף כרטיס הנסיעה הניתן כפיצוי בגין איחור רכבת אינו מוגבל בזמן ותוכלו לעשות בו שימוש בכל זמן שתבחרו.


הגבלת אחריות

הפיצוי בגין איחורי רכבות נוסעים הינו סופי, ממצה ובלעדי לסילוק תביעות שעניינן איחורים בתנועת הרכבות.


כיצד תקבלו את כרטיסי הפיצוי? ​

לרשותכם עומדות מספר דרכים לקבלת כרטיס הפיצוי:


  • פנו למנהל התחנה ומסרו לו את כרטיס הנסיעה המקורי שלכם/הרב קו שברשותכם. במידה והנכם זכאים לפיצוי, כרטיס הפיצוי יינתן לכם במקום. במידה ואינכם יכולים לפנות ביום הנסיעה, תוכלו לפנות אל מנהל התחנה לקבלת הפיצוי בתוך 14 יום ממועד הנסיעה

  • הגישו טופס מקוון לקבלת פיצוי - בקשה לפיצוי או ה​חזר בגין איחור​ ​​
    שימו לב, נוסעים המחזיקים בכרטיסי נייר יידרשו לשלוח בדואר את כרטיס הנסיעה המקורי ליחידת שירות הלקוחות*. במידה ויהיה צורך בבירורים נוספים, קבלת כרטיסי הפיצוי עשויה להתעכב.

  • ​​כרטיסי הפיצוי יוטענו על גבי הרב-קו שעמו בוצעה הנסיעה בלבד. נוסעים באמצעות כרטיסי נייר יקבלו כרטיסי פיצוי מנייר בכפוף למסירתם למנהל התחנה/יחידת שירות הלקוחות.  ​

  • ​במקרה ​של פיצוי בגין סגירת מקטע מסילה, אנא גשו אל המכונות האוטומטיות לרכיש​ת כרטיסים או אל קופות התח​נה והפיצוי ייטען לכרטיסכם באופן אוטומטי.​​​​


​​*כתובת למשלוח: שירות לקוחות רכבת ישראל, דרכי משה 3, לוד, מיקוד 7130703.