​​​​​​מתוך הכרה בחשיבות הנגישות ככלי לקידום השוויון בקרב הנוסעים ובבחינת צעד נוסף במגמה המתמדת לשיפור השירות לנוסע, הנהלת הרכבת החליטה, לפנים משורת הדין, לאפשר שימוש בקלנועית במתחמי הרכבת על ידי אנשים עם מוגבלות, בכפוף לכללים הבאים:

תיאום מוקדם

ככלל אנו ממליצים תמיד לתאם את נסיעתך מראש, על מנת שאנו נוכל להיערך לקבלתך בתחנה, לספק את השירות הטוב ביותר ולסייע לך להגיע ליעד בזמן ובבטחה.
לנוחיותך ניתן לתאם נסיעה באחת משתי האפשרויות הבאות:


באמצעות טופס פנייה מקוון - תיאום נסיעת אדם עם מוגבלות בניידות​​


​באמצעות מוקד השירות הטלפוני על ידי חיוג 5770*.

מידות הקלנועית

כניסת קלנועיות למתמחי הרכבת תוגבל לדגמים בעלי מידות מתאימות לשימוש במתקן ההרמה המוצב בתחנות הרכבת: 70*120 ס"מ.


הזכאות לאדם עם מוגבלות בניידות בלבד​​

המתנייד בקלנועית מפאת מוגבלותו יציג בפני עובד הרכבת תעודת נכה רשמית, כתנאי לכניסת הקלנועית לתחנת הרכבת.


הגדרת קלנועית

לצורך כללים אלו, "קלנועית" משמעה רכב מנועי חשמלי, בעל היגוי באמצעות כידון או מוט היגוי, שמהירות נסיעתו המקסימאלית לא תעלה על 12 קמ"ש והמיועד לנהיגת אדם אחד בלבד.