רכבת ישראל רואה חשיבות במפגשים אישיים עם לקוחותיה, על מנת לשמוע, להבין, להסביר ולשפר ככל הניתן את השירות שהחברה מספקת ללקוחותיה.


במהלך השנה נערוך מפגשים בתחנות הרכבת השונות מדי שלושה חודשים, עם כ-15-20 לקוחות בכל פעם, העושים שימוש בתחנה בה נערך המפגש.
המפגשים הינם אמצעי להגברת השקיפות בינינו ובין הלקוחות, יצירת ערוצי תקשורת ישירים עם הלקוחות והעברת מידע לציבור.