הפיצוי המגיע לכם בגין סגירת מקטע מסילה
תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. 
אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם. 
לבדיקת זכאותכם לפיצוי, התקשרו למוקד שירות הלקוחות של רכבת ישראל 5770*.     

על פי הוראות משרד התחבורה: 
  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים, אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס. 

מימוש הפיצוי 
כדי לממש את הפיצוי יש לבצע את פעולת מימוש הזכאות באופן הבא:            
יש להעביר את ה"רב-קו" שעליו טעון כרטיס הנסיעה התקופתי בקופה/במכונת המכירה האוטומטית /במכשירי התיקוף בתחנות. 

כדי לממש את הפיצוי במלואו יש לבצע את פעולת מימוש הזכאות לא יאוחר מן היום שלמחרת תאריך סיום כרטיס הנסיעה התקופתי שברשותכם. אם תעשו זאת במועד מאוחר יותר, תטען רק יתרת תקופת הפיצוי. 
לאחר תום תקופת הפיצוי – לא תינתן הארכת תוקף ולא יינתן פיצוי אחר.