• נוסעים שרכשו שירות מקום שמור, ומסיבה התלויה ברכבת ישראל לא ניתן להם לממש את שירות המקום השמור שרכשו, זכאים לפיצוי שיכלול החזר כספי של עלות שירות המקום השמור + כרטיס פיצוי לנסיעה בודדת בקו שבו נסעו.
  • אם הרכבת שבה נסעו גם איחרה, בנסיבות המקנות להם זכות לפיצוי בגין האיחור (לפי הוראות "פיצוי בגין איחור/ביטול רכבת" המפורטות באתר), יהיו הנוסעים זכאים גם לפיצוי האמור וגם לפיצוי בגין איחור/ביטול רכבת.
  • הפיצוי יינתן באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות או למנהל תחנת הרכבת, ובכפוף להצגת כרטיס שירות המקום השמור שלא מומש יחד עם כרטיס הנסיעה שמומש באותו הקו (או אסמכתא אחרת). הפיצוי יינתן גם עבור שירות מקום שמור שנרכש בעבר (החל מיום 15/4/2010) ולא מומש כאמור.