​לנוחותכם, מצורפים קבצי לוחות הזמנים להורדה בפורמט PDF:


רכבות לכיוון צפון:

לו"ז בימים א'-ה'

לו"ז בימי ו'

לו"ז במוצאי שבת


רכבות לכיוון דרום: 

לו"ז בימים א'-ה'

לו"ז בימי ו'

לו"ז במוצאי שבתלהורדת תיקייה עם כל לוחות הזמנים