שימו לב! קבלת הנחה בתעריפי הנסיעה, מותנית ברכישה על גבי כרטיס רב קו בלבד.

{{ tiVm.translationResource.transList.rail_seo_title }} {{ tiVm.translationResource.transList.rail_seo_title }} {{ tiVm.information.date }}

{{ tiVm.translationResource.transList.termStation }} {{ tiVm.information.fromStation }}

{{ tiVm.translationResource.transList.up_to_station }}

{{ tiVm.translationResource.transList.termStation }} {{ tiVm.information.destinationStation }}

{{ tiVm.information.date }} {{ tiVm.information.hour }}

{{TaarifEngineSVGs()}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.TripType_Title | label}}

 • {{item| label}} {{item| label}}

  {{tCtrl.Trans.transList[item.Code.toLowerCase()]}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.TripType_Title | label}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.TripType_SubTitle|label}}

 • {{item| label}} {{item| label}}
{{tctrl.StageTwoSSetTabindex()}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.MozaYaad| label}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.MetropolineSelectTitle| label}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.XMetropolineSelectTitle| label}}

{{TaarifEngineSVGs()}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.TripType_Title | label}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.TripType_SubTitle|label}}

 • {{item| label}} {{item| label}}
{{StageThreeTabindex()}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.ProfileTypeSelect_Title| label}}

 • {{item.Profile_Name| label}}

  {{tCtrl.Trans.transList["profile"+item.SmartCard_Profile_Code]}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.ProfileTypeSelect_Title| label}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.ProfileTypeSelect_SubTitle| label}}

 • {{item.Profile_Name| label}}
{{StageFourTabindex()}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.ContractTypeSelect_Title| label}}

 • {{item.ETT_Name| label}}

  {{tCtrl.Trans.transList["ett"+item.Code]}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.ContractTypeSelect_Title| label}}

{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.ContractTypeSelect_SubTitle| label}}

 • {{item.ETT_Name| label}}{{(item.Code | isEttDefineOwn: tCtrl.Profiles) ? (tCtrl.Profiles[0].Profile_Name| label) :(tCtrl.vm.InitContentResult.Profiles[0].Profile_Name| label )}}
 • {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContractTypes[999].ETT_Name | label }}{{(item.Code | isEttDefineOwn: tCtrl.Profiles) ? (tCtrl.Profiles[0].Profile_Name| label) :(tCtrl.vm.InitContentResult.Profiles[0].Profile_Name| label )}}
{{tCtrl.MetropolineContract|ContractLabel}}

{{tCtrl.Trans.transList.station_No_ResultsTour}}

{{tCtrl.Trans.transList.taarifPlzChoose}}

{{TransTrain.transList.noResultsPredifine}}

{{tCtrl.Taarifs.ContractTitleCount|contractCount : res.ContractsResults }}

{{res.Title|label}}

{{res.SubTitle|label}}

 • {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Col_Title_ContractType|label}}
  {{value[0]|ContractLabel}}
  {{value[0].Trip_Type}}
  {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Label_Predefine|label}} {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Label_Predefine|label}} : {{key}}
  {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Label_Predefine|label}} : {{key}}
  {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Col_Title_ContractType|label}} {{value[0]|ContractLabel}}
  {{value[0].Trip_Type}}
  {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Label_Predefine|label}} {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Label_Predefine|label}} : {{key}}
  {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Label_Predefine|label}} : {{key}}
  {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Col_Title_TicketType|label}} {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContractTypes[itemr.ETT_Code].ETT_Name| label}}
  {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Col_Title_ProfileType|label}} {{ tCtrl.vm.InitContentResult.Profiles[itemr.SmartCard_Profile_Code].Profile_Name| label}}
  {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Col_Title_Price|label}} {{itemr.Price}} {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Label_Currecy|label}}

{{tCtrl.Trans.transList.taarifTitle}}

{{tCtrl.Trans.transList.trainDetails}}

{{tCtrl.Trans.transList.taarifPassProfile}}

{{tCtrl.Trans.transList.taarifPassType}}

{{tCtrl.Trans.transList.station_No_ResultsTour}}

{{tCtrl.Trans.transList.taarifPlzChoose}}

{{TransTrain.transList.noResultsPredifine}}

{{tCtrl.Trans.transList.taarifOption}} {{tCtrl.Trans.transList.fromNew}}{{tCtrl.selectedItemFrom.display}} {{tCtrl.Trans.transList.up_to_station}} {{tCtrl.selectedItemTo.display}}

{{tCtrl.Trans.transList.taarifFor}}: {{tCtrl.Trans.transList.profile}} {{tCtrl.vm.InitContentResult.Profiles[tCtrl.Taarifs.Results[0].ContractsResults[0].SmartCard_Profile_Code].Profile_Name| label}} , {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContractTypes[tCtrl.Taarifs.Results[0].ContractsResults[0].ETT_Code].ETT_Name| label}}

{{tCtrl.Taarifs.ContractTitleCount|contractCount : res.ContractsResults }} {{tCtrl.Trans.transList.taarifFor}} {{res.Title|label}}

{{value[0].Trip_Type}}
{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContractTypes[itemr.ETT_Code].ETT_Name| label}}
{{value[0]|ContractLabel}}
{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Label_Predefine|label}} {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Label_Predefine|label}} {{key}}
{{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Col_Title_Price|label}} {{itemr.Price}} {{tCtrl.vm.InitContentResult.ContentLabels.Label_Currecy|label}}
{{tCtrl.Trans.transList.taarifInfoComment}}

ERROR