זיהוי הנסיעה המתוכננת

פיצוי יינתן עבור נסיעה מתוכננת מ- 14 הימים האחרונים, אשר עומדת בתנאי הזכאות.
כדי שנאתר את הנסיעה שבה חווית איחור/ביטול של הרכבת, אנחנו צריכים את מספר שובר הכניסה, שקיבלת באותה נסיעה.
אין לך מספר שובר? יש לך אפשרות לחפש את הרכבת ברשימת הנסיעות, לפי: מוצא, יעד ומועד נסיעה.{{TransTrain.transList.lateTrainCompensation}}

{{TransTrain.transList.ravKavNum}} {{ravkavID}}

{{TransTrain.transList.whenLateTrainVoucherLink}}
*{{TransTrain.transList.whenLateTrainPictureComment}}

{{TransTrain.transList.compensationWithoutVoucherTitle}}

{{TransTrain.transList.compensationWithoutVoucherSummary}}
{{TransTrain.transList.compensationWithoutVoucherSummary1}} {{TransTrain.transList.compensationWithoutVoucherSummary2}}
{{TransTrain.transList.closeBtn}}

{{TransTrain.transList.dateHour}}

{{TransTrain.transList.hourGoing}}

{{TransTrain.transList.continue}}

{{TransTrain.transList.dateHour}}

{{TransTrain.transList.hourGoing}}

{{TransTrain.transList.continue}}
{{TransTrain.transList.remarkDateTimeTrainDeparture}}
שימו לב: המערכת האוטומטית לפיצוי בגין איחור רכבת מיועדת רק לנוסעים אשר ביצעו נסיעתם ברכבת אחת (ללא החלפת רכבות).

במידה ובמהלך נסיעתכם החלפתם רכבת ואחת מהן איחרה, אנא פנו אלינו באמצעותהטופס המקוון להגשת בקשה לפיצוי בגין איחור/ביטול רכבת.