מכרזים פתוחים

​​​​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
11824שירותי השמה והעסקת כוח אדם לרכבת ישראל25/03/201901/05/2019
0
RFIRequest for information regarding academic opportunities For the certification of Israel Railways' engineers abroad19/03/201906/05/2019
0
190201הרשאה לפינוי ורכישה של ציוד גרוט 04/04/201913/05/2019
0
קול קוראקול קורא למתן הרשאה להתקנת עמודי טעינה לרכבים חשמליים בתחנות הרכבת13/02/201915/05/2019
0
11832הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פינוי פסולת עבור רכבת ישראל31/03/201921/05/2019
0
RFI - ביצוע ריתוכים בפסיםבקשה לקבלת מידע RFI- כלי נייד כביש מסילה ייעודי לביצוע ריתוכים בפסים17/04/201930/05/2019
0
41808Design, Manufacture and Supply of Turnouts Carrier Tilting Wagons for Israel Railways Ltd. 04/04/201917/06/2019
0
11815קול קורא -לקבלת הצעות ממוסדות וארגונים להיכלל במאגר הטבות לעובדי רכבת ישראל בתחומים: תרבות, רווחה, מוצרי חשמל, נופש והעשרה06/08/201806/08/2019
0
קול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים03/09/201801/01/2028
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: