מכרזים פתוחים

​​​​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
11839מתן שרותי פיקוח מפגשים, סיור ובקרה עבור ר"י24/06/201919/08/201908/07/2019
0
21749ביצוע עבודות תשתית, גישור למסילת 431 בקטע 4.1 ק"מ 19+700 ועד ק"מ 21+912 + ק"מ 0+000 ועד ק"מ 3+313.13/06/201922/08/201920/06/2019
15,000
190501הפעלת מגרשי חניה בתחנות הרכבת05/08/201926/08/201913/08/2019
0
21811מתן שירותי סקירת גשרים ומבנים הנדסיים אחרים29/07/201929/08/2019
0
190801שטח לחניה פתוחה בכפר סבא11/08/201903/09/2019
0
41901Development, Supply, Installation, Implementation, Testing, Qualification, Support, Warranty and Maintenance of Train Traffic Simulator for ISR’s Traffic Controllers 06/06/201912/09/2019
0
41902Manufacture and Supply of Railway Rails, Heat Treated Rails, Transition Rails, and also Fishplate Joints Sets, Transition Fishplates Joints Sets 12/06/201916/09/2019
15,000
11925מתן שירותי בחירת ואספקת מתנות לחגים ושוברי מתנות לעובדי רכבת ישראל13/08/201924/09/2019
0
11921הקמה, אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקה של "מערכת יישומון רכבת ישראל"01/05/201924/10/201908/08/2019
0
11823מתן שירותי אירוח, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערך אתר האינטרנט וערוצי הדיגיטל של רכבת ישראל01/05/201924/10/201908/08/2019
0
קול קוראהרשאה להתקנת עמודי טעינה לרכבים חשמליים בתחנות הרכבת28/07/201931/07/2020
0
קול קורא קול קורא -לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2020
0
קול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים03/09/201801/01/2028
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: