מכרזים פתוחים

​​​​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
21728מתן שירותי שמירה תכנונית סטטוטורית07/03/201824/04/2018
0
רפרנט ELAYK@rail.co.il
41706 For the Manufacture and Supply of Railbound Vehicle with Rail Surface Defects Elimination System21/12/201701/05/2018
15,000
רפרנט CHENG@rail.co.il
1187הזמנה למתן שירותי שיפוץ ותיקון מכלולי מנועים ומדחסים של קטרים וקרונועים26/03/201801/05/201815/04/2018
0
1172מתן שירותי הסעות04/03/201802/05/201818/03/2018
0
2181בניית קומה נוספת למבנה ההדרכה בלוד12/04/201807/05/201823/04/2018
0
41743Tender No. 41743 For the Supply of different types of Rail-Road Vehicles07/08/201708/05/2018
0
11746הזמנה להקמת חדר כושר לרבות תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד חדר כושר, עבור רכבת ישראל04/03/201809/05/201818/03/2018
0
180101הרשאה להפעלת מדיה פרסומית ברכבת ישראל12/04/201810/05/201822/04/2018
0
21736מתן שירותי הבטחת איכות לפרויקטי הפיתוח של רכבת ישראל25/03/201814/05/201810/04/2018
0
רפרנט ELAYK@rail.co.il
2182הקמת רציף חמישי ובניית גשר מעל דרך חברון בתחנת רכבת ב"ש מרכז28/03/201815/05/201817/04/2018
0
RFIקול קורא לשימוש בשטחים בתחנות הרכבת להצבת אופניים שיתופיים16/04/201815/05/2018
0
11760אספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מכונות שטיפת רכבות14/01/201820/05/2018
0
רפרנט GILA@rail.co.il
31801מכרז פומבי 31801 לציוד משרדי23/04/201822/05/2018
0
פמר 0417פמר 0417-שדרוג תחנת סבידור מרכז17/04/201830/05/201830/04/2018
000

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: