מכרזים פתוחים

​​​​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
12057שירותי תחזוקה לציוד כיבוי אש מטלטל של רכבת ישראל24/03/202231/05/2022
0
222103ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים עד להיקף כספי של 15 מיליון ש"ח07/04/202207/06/202216/05/2022
0
12059הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ופיתוח הדרכה מסורתית ודיגיטלית לרכבת ישראל15/05/202209/06/2022
0
121101מכרז פומבי 121101 לביצוע בדיקות רדאר חודר קרקע GPR – ground penetration radar במסילות רכבת ישראל27/04/202214/06/202209/05/2022
0
122163הזמנה לקבלת הצעות בנושא פתרונות לשירותי נסיעה מתקדמים ("נסיעה שקופה") ברכבת ישראל 22/05/202226/06/202212/06/2022
0
42019UTEX Transaction for Refurbished Armature of Traction motor D43 01/03/202230/06/2022
0
12053אספקת שירותי רדיו טלפון נייד (רט"ן) ברכבת ישראל10/04/202204/07/202203/05/2022
0
קול קוראהזמנה למסירת ציוד, ובפרט מחשבים וציוד היקפי16/05/202231/12/2022
0
קול קורא קול קורא - לקבלת הצעות מחברות טכנולוגיה (המבקשות להתקשר עם הרכבת בהתאם להחלטת ממשלת ישראל מיום 24.5.2018 )החלטה מס' 3837 .08/08/201901/09/2023
0
הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: