מכרזים פתוחים

​​​​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
הזמנה למסירת פסנתריםהזמנה למסירת פסנתרים עבור פרויקט "מנגנים בתחנה" של רכבת ישראל10/05/201725/05/201725/05/2017
0
41739Supply of 25 tons Cranes and 150 tons Cranes31/01/201701/06/2017
0
11730 מכרז להפעלת מערך הסעדה בקרית הנהלת הרכבת בלוד.07/03/201704/06/2017
0
1173הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ, שימור וליווי מערך האיכות ברכבת ישראל.06/04/201705/06/201709/05/2017
0
21716הקמת מתחם אחסנה לוגיסטי במתחם ויתקין08/05/201706/06/201716/05/2017
0
11633שירותי גניזה04/05/201712/06/201704/05/2017
0
21648רכישת ואספקת כבלים עבור רכבת ישראל08/03/201715/06/2017
0
21701ביצוע עבודות להנחת כבלי תקשורת 17/05/201722/06/201722/05/2017
0
11732מכרז למתן שירותי שמירה ואבטחה במתחמי הרכבת באזור הדרום16/05/201727/06/201701/06/2017
0
417074170722/05/201703/07/2017
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: