מכרזים פתוחים

​​​​

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
11714הזמנה למתן שירותי שיפוץ ותיקון מכלולי מנועים ומדחסים של קטרים וקרונועים30/01/201804/03/201813/02/2018
0
11719 מכרז מס 11719 - שרותי מיגון אלקטרוני של תחנות ומתחמים של רכבת ישראל ברחבי הארץ30/01/201812/03/201825/02/2018
0
41706 For the Manufacture and Supply of Railbound Vehicle with Rail Surface Defects Elimination System21/12/201719/03/2018
15,000
רפרנט CHENG@rail.co.il
11752הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, הקמה ותחזוקה של מתקן לטיפול בשפכים עבור רכבת ישראל בע"מ19/12/201720/03/201809/01/2018
0
11760אספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מכונות שטיפת רכבות14/01/201820/03/2018
0
רפרנט GILA@rail.co.il
41801Manufacture and Supply of Glued Insulated Rail Joint Component19/02/201817/04/2018
0
רפרנט CHENG@rail.co.il
41743Tender No. 41743 For the Supply of different types of Rail-Road Vehicles07/08/201708/05/2018
0

הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על מכרזים חדשים: