Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הפעלת משרדים ו/או משרדים שיתופיים ושירותי טרקלין עסקיים בתחנת מודיעין מרכז

הפעלת משרדים ו/או משרדים שיתופיים ושירותי טרקלין עסקיים בתחנת מודיעין מרכז

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

מפגש מציעים (חובה)

מתקיים ב18.10.17 באולם התחתון תחנת מודיעין מרכז