Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ, שימור וליווי מערך האיכות ברכבת ישראל.

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ, שימור וליווי מערך האיכות ברכבת ישראל.

​​​