Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ, שימור וליווי מערך האיכות ברכבת ישראל.

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ, שימור וליווי מערך האיכות ברכבת ישראל.

הבהרות

הבהרה כללית

מועד הגשת ההצעות – 05.06.17, החל משעה 08:00 ועד לשעה 13:00​​​