Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה להפעלת מערך הסעדה ולאספקת, התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד

הזמנה להפעלת מערך הסעדה ולאספקת, התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​