Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות לאספקת, התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד

הזמנה לקבלת הצעות לאספקת, התקנת ותחזוקת ציוד מטבחים בקרית הנהלת הרכבת בלוד

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

  • מפגש מציעים רשות : מפגש המציעים יתקיים ביום ה' ה- 03.07.2017 בין השעות 10:00-11:00 במתחם קרית הנהלת הרכבת ברחוב דרכי משה 3 לוד. ​
  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 04.07.2017.  
  • מועד אחרון להגשת הצעות: 20.07.2017 החל משעה 08:00 ועד השעה 13:00.