אספקה של שמנים ומשחות סיכה לרכבת ישראל

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הבהרות

הבהרה כללית

המועד האחרון להגשת ההצעות יתקיים ביום 28.09.2017  בבניין הנהלת הרכבת המצוי ברחוב דרכי משה 3, לוד.