Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > בקשה לקבלת RFI– מידע אודות מקרקעין זמינים להקמת מרכז הדרכה וסימולאטורים באזור הנגב, עבור רכבת ישראל

בקשה לקבלת RFI– מידע אודות מקרקעין זמינים להקמת מרכז הדרכה וסימולאטורים באזור הנגב, עבור רכבת ישראל

​​​​​​​​

הבהרות