Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז "קשת מודיעין"- ביצוע עבודות תשתית מסילות, גישור, חניון לכלי רכב, הרחבת תחנה ועבודות נוספות

מכרז "קשת מודיעין"- ביצוע עבודות תשתית מסילות, גישור, חניון לכלי רכב, הרחבת תחנה ועבודות נוספות

​​​​​​​​​​מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור. להלן לינק, שם משתמש וסיסמא לאתר:

שם משתמש: rakevet1502
סיסמא: rr1502

לכניסה למערכת ועיון במסמכי המכרז לחצו כאן​

מפגש מציעים

01/03/2016 בשעה 09:03

מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום 1/3/2016 בשעה 9:30 בחדר הדיונים של משרדי ההנהלה של מנהלת הקו המהיר לירושלים-שער הגיא.

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  •        הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •        במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •   ​     הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט. ​