תחנת מוניות בתחנת בנימינה


שם הזוכה​: הסעות אמצע הדרך​ בע"מ​​


הבהרות

הבהרה כללית

​​​​​​​​​​​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.  
  •   במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •   הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​