בית קפה חדש בתחנת תל אביב מרכז – סבידור

​​​

מפגש מציעים

12/03/2017 בשעה 11:03

מפגש מציעים יערך ביום 12/03/2017 בשעה 11:00.

הבהרות

הבהרה כללית

  • הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.

  • ​במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.

  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט