הקמת חניון וקיר אקוסטי בתחנת רכבת עכו

​​מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור. להלן לינק, שם משתמש וסיסמא לאתר:

שם משתמש: rakevet21607
סיסמא: rr21607

 

מפגש מציעים

12/12/2016 בשעה 11:12

מפגש מציעים וסיור חובה ייערכו בתאריך 12/12/2016 בשעה 11:00 באולם נוסעים תחנת רכבת עכו.

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​