Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הקמת מוסך חשמול (DP3) במתחם התפעולי של הרכבת בלוד

הקמת מוסך חשמול (DP3) במתחם התפעולי של הרכבת בלוד

מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור. להלן לינק, שם משתמש וסיסמא לאתר:

שם משתמש: rakevet21611
סיסמא: rr21611

לכניסה למערכת ועיון במסמכי המכרז לחצו כאןמפגש מציעים

30/10/2016 בשעה 12:10

מפגש מציעים חובה ייערך ביום א' 30/10/2016 בשעה 12:00 באתר בנייה מוסך הרכבת בלוד (יש להזין כתובת זו ב- WAZE).

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​