Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הקמת מבנה שליטה ובקרה וסלילת כביש גישה במתחם חיפה מזרח

הקמת מבנה שליטה ובקרה וסלילת כביש גישה במתחם חיפה מזרח

​​

​מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור. להלן לינק, שם משתמש וסיסמא לאתר:

שם משתמש: rakevet21619 
סיסמא: rr21619

לכניסה למערכת ועיון במסמכי המכרז לחצו כאן


מפגש מציעים

08/01/2017 בשעה 12:01

מפגש מציעים חובה ייערך ביום 08/01/2017 בשעה 12:00 בחדר ישיבות בתחנת הרכבת בת גלים בחיפה

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.

  • ​הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​​​​​​