הקמה והרחבת מסוף צפע ב'

​מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור. להלן לינק, שם משתמש וסיסמא לאתר:

שם משתמש: rakevet21647
סיסמא: rr21647

​​​

מפגש מציעים

16/02/2017 בשעה 00:02

מפגש מציעים וסיור חובה: ייערכו ביום 16.2.17 בשעה 11:00 בשטח מסוף צפע (יש להזין כתובת זו ב-WAZE).

הבהרות

הבהרה כללית

  • הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.
  • הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  • במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט