Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הארכת רציפים והקמת גשר להולכי רגל בתחנת הרכבת לב המפרץ

הארכת רציפים והקמת גשר להולכי רגל בתחנת הרכבת לב המפרץ

​​

​​​​​מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור. להלן לינק, שם משתמש וסיסמא לאתר:


שם משתמש: rakevet21649
סיסמא: rr21649​


מפגש מציעים

15/01/2017 בשעה 12:01

מפגש מציעים ייערך בתאריך 15/01/2017 בשעה 12:30 בחדר ישיבות בתחנת הרכבת בת גלים בחיפה ומיד לאחר מכן יערך סיור רשות בתחנת לב המפרץ בשעה 14:00.

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

​​

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.
  •  הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •  במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •  הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​​