Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > ביצוע עבודות תשתית בקטע רישפון ובקטע תחנת הרכבת בהרצליה במסגרת פרויקט הכפלת מסילות החוף

ביצוע עבודות תשתית בקטע רישפון ובקטע תחנת הרכבת בהרצליה במסגרת פרויקט הכפלת מסילות החוף


​​​​​מסמכי המכרז מפורסמים באתר רמדור. להלן לינק, שם משתמש וסיסמא לאתר:


שם משתמש: rakevet21650
סיסמא: rr21650​


מפגש מציעים

15/01/2017 בשעה 11:01

מפגש מציעים חובה ייערך ביום 15/01/2017 בשעה 11:00 בחדר ישיבות של הדירקטוריון הנמצא במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז, ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב).

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

הנכם מוזמנים לעיין במכרזים המתפרסמים באתר האינטרנט של הרכבת.
  •  הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.
  •  במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.
  •  הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטופסי המכרז שבאתר האינטרנט.​​